Gereformeerde kerk Ladysmith

Die Gereformeerde kerk Ladysmith is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) op die dorp Ladysmith in KwaZulu-Natal.

Gereformeerde Kerk
Ladysmith
Sluit in  Bergville
Colenso
Dannhauser
Dundee
Elandslaagte
Estcourt
Glencoe
Ladysmith
Van Reenen
Winterton
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  KwaZulu-Natal
Huidige predikant(e)  Philip Wepener
Belydende lidmate  75
Dooplidmate  10
Adres H.v. Egerton- en
Residensieweg
Ladysmith
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Oktober 1947
Afgestig van  Pietermaritzburg
Eerste predikant  D.F. Malan (1949–'50)
Ds. J.J. Venter, die leraar van 1967 tot 1970 in kombinasie met Estcourt.
Ds. Tjaart Steyn, die leraar van 1970 tot sy dood in Oktober 1973.

Die gemeentegrense het tradisioneel ook die dorpe Bergville, Colenso en omliggende gebiede ingesluit, maar vandat die Gereformeerde kerk Estcourt in 2010 ontbind het en Glencoe in 2013, sluit dit ook (van eersgenoemde gemeente) Estcourt, Mooirivier, Weenen, Winterton en (van laasgenoemde) Glencoe, Dundee en Dannhauser in. Ten spyte van al dié dorpe het Ladysmith se belydende lidmate einde 2014 net 79 (presies dieselfde as in die 1959, die GKSA se eeufeesjaar) getel en sy dooplidmate 15, vergeleke met die drie samestellende dele se totaal van 192 belydende en 57 dooplidmate einde 2001 en onderskeidelik 235 en 84 einde 1997.

Die ontstaan van die Gereformeerde kerk Ladysmith is nou verweef met die geskiedenis van die Gereformeerde lidmate in Pietermaritzburg. Sedert die veertigerjare het steeds meer groei in die Natalse hoofstad plaasgevind. In 1943 besluit die kerkraad van die Gereformeerde kerk Pietermaritzburg om ’n boufonds te stig met die oog op die oprigting van ’n kerksaal vir die wyksgemeente van Ladysmith. Eers drie jaar later koop Pietermaritzburg ’n erf op Ladysmith en in Oktober 1947 stig die gemeente af as die derde Gereformeerde kerk in Natal, hoewel Gereformeerde kerk Vryheid ouer is, maar tot in die vyftigerjare onder Transvaal geressorteer het.

Tydens die bediening van ds. E.J.G. Norval (1951–'52) is die nuwe kerkgebou ingewy. Prof. W.J. Snyman het die feesrede tydens dié geleentheid gelewer. Die gemeente kon dit eers in 1967 bekostig om ’n pyporrel te installeer nadat die vrouelidmate die geld daarvoor ingesamel het. In 1972, toe die lidmate van die Gereformeerde Kerk in Natal nog sterk toegeneem net, is die kerkgebou vergroot om sitplek aan 300 kerkgangers te bied. In dié tyd is ook ’n eie pastorie gebou.

Weens die afname in die lidmate in dié deel van KwaZulu-Natal (soos trouens oral in die provinsie), het Estcourt in 2010 ontbind en Glencoe in 2013, waarna albei gemeentes se lidmate (die handjie vol wat oorgebly het) by Ladysmith ingeskakel het. Ten spyte hiervan het Ladysmith se belydende lidmate van 180 einde 2001 tot 79 einde 2014 afgeneem.

Tydens die samesmelting van die Klassisse KwaZulu-Natal-Suid en -Noord het die gemeente op 12 Maart 2024 deel geword van die nuwe klassis.

Predikante

wysig
 1. Malan, Daniël Francois, 1949–1950 (leraar van Vryheid)
 2. Venter, Jurie Johannes Stefanus, 1949–1950 (leraar van Pietermaritzburg)
 3. Malan, Daniël Francois, 1953–1955 (leraar van Vryheid, het ook Glencoe bedien)
 4. Kruger, Philippus Cornelius, 1957–1958 (leraar van Vryheid)
 5. Buys, Pieter Christiaan, 1959–1962 (eerste eie predikant)
 6. Kruger, dr. Markus Petrus, 1963–1966
 7. Venter, Jurie Johannes, 1967–1970 (in kombinasie met Estcourt)
 8. Steyn, Tjaart, 1970 – 6 Oktober 1973 (oorlede in die amp)
 9. Botha, Johannes, 1974–1977 (in kombinasie met Estcourt)
 10. De Klerk, 1978–1991 (in kombinasie met Estcourt; aanvaar sy emeritaat)
 11. Du Plessis, Alwyn Nicolaas, 2001–2007 (in kombinasie met Glencoe)
 12. Franck, Jules Edgard, 2010 – 2023 (emeriteer; in kombinasie met Glencoe tot daardie gemeente se ontbinding in 2013)

Bronne

wysig
 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook

wysig