NG gemeente Strydenburg

Die NG gemeente Strydenburg is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Ring van Hopetown en Sinode van Noord-Kaapland. Die gemeente se middelpunt is die Noord-Kaapse dorpie Strydenburg.

Die huidige kerkgebou, einde 2017.
Ds. Daniel Jacob Gildenhuys, leraar van 1911 tot 1925 en daarna tot sy aftrede in 1947 van die gemeente Vanwyksdorp in die Klein-Karoo.
Strydenburg se vorige NG kerkgebou soos dit in 1917 daar uitgesien het.
Ds. J.G. Lochner, die leraar van 1943 tot 1947.
Ds. J.C. Smit, wat in 1947 leraar van Strydenburg geword het.

Stigting wysig

Die gemeente Strydenburg is op 22 Maart 1893 afgestig van die NG gemeente Hopetown, met sekere plase ook van Prieska, Britstown en Philipstown. Ds. J.D. Louw, destyds van Hopetown, was die konsulent. Die naam Strydenburg is glo gegee na aanleiding van 'n taamlik heftige stryd oor die vraag waar die dorp gestig moes word. Uiteindelik is die plaas Roodepan van die twee broers Nicolaas en Bernardus Badenhorst aangekoop en 'n groot deel van die gemeente het uit Badenhorst-families bestaan.

Vroeë jare wysig

Die nuwe gemeente het met groot ywer en geesdrif aan die werk gespring: erwe is uitgemeet en verkoop, en 'n huis is aangekoop vir 'n pastorie. Ná enige vrugtelose beroepe, het ds. J.A. Malherbe aangeneem. Hy is op 30 Maart 1895[1] bevestig en het tot 1910 hier gestaan. Hy was 'n ywerige en hardwerkende leraar met 'n sterk persoonlikheid, en het soms baie sterk en ferm opgetree en die fondament van die jong gemeente goed en stewig gelê. In sy tyd het die betreurde afskeurings plaasgevind toe 'n aansienlike getal gemeentelede, gedeeltelik onder invloed van ds. S.J. du Toit, besware teen die NG Kerk gehad het, ná lange onderhandelings uitgetree en, met die hulp van ds. Du Toit, die Kerk onder die Kruis gestig het (26 April 1897). 'n Hele aantal het later weer na die NG Kerk teruggekom en die orige het in 1914 by die Gereformeerde Kerk aangesluit toe hul gemeente die Gereformeerde kerk Strydenburg geword het. Dié gemeente het in 2014, tydens sy honderdjarige bestaan, net 13 belydende en drie dooplidmate oorgehad en is in daardie jaar ontbind.

Eerste leraar wysig

Ds. Malherbe het baie vir die Sending in die gemeente gedoen, maar eers in 1946 is 'n sendinggemeente gestig, met eerw. J.L.J. van Rensburg as leraar. Die vorige kerkgebou is ook in ds. Malherbe se tyd gebou en op 16 Junie 1900 ingewy. Ds. Malherbe was baie lief vir musiek en sang, en het met die hulp van die beroemde Badenhorst-singers die gemeentesang op 'n baie hoë peil gebring. Selfs teen die middel van die 20ste eeu nog het die gemeente bekendgestaan vir sy mooi sang. Al die jare, tot in 1950, was hier geen orrel nie, alleen voorsangers - die laaste een was mnr. J.B. Badenhorst, wat die gemeentesang omtrent 34 jaar met sy kragtige en forse stem gelei het.

Latere leraars wysig

Die tweede leraar was ds. D. J. Gildenhuys wat hier staan van 1911 tot 1925. Hy was 'n toegewyde man wat deur sy godsvrug en nederigheid, liefde en taktvolle optrede, almal getrek het en die gemeente baie tot seën was. Sy prediking en arbeid was gekenmerk deur diepe erns en geestelike krag.

Sy opvolger was ds. S.J. Latsky, seun van wyle eerw. C.R. Latsky van Stellenbosch. Met groot seën het hy van 1926 tot 1932 hier gearbei. Tot almal se spyt is hy in 1932 genoodsaak om as gevolg van swak gesondheid sy emeritaat te aanvaar. In sy tyd is hier 'n groot saal aangebou, wat vir die samelewing 'n baie groot bate is. Ná hom het die volgende leraars gedien: Di. W.P. Roux (1932-'42), J.G. Lochner (1943-'47), J.C. Smit (sedert 1947).

Sending, opvoeding wysig

Die sendinggemeente het mooi gevorder onder sy bekwame jong leraar, eerw. B. Lourens. Opvoeding het ook destyds baie aandag geniet en die hoërskool het 'n baie goeie naam gehad en pragtige resultate gelewer, maar selfs in 1952 berig Ons gemeentelike feesalbum: "Die getal kinders word al minder!"

Enkele leraars wysig

  • J.A. Malherbe aangeneem, 30 Maart 1895 - 1910
  • Daniel Jacob Gildenhuys, 1911 - 1925
  • Stephanus Johannes Latsky, 1926 - 1932 (sy enigste gemeente, waarna hy sy emeritaat aanvaar)
  • Willem Petru Roux, 1932 - 1943
  • Johan George Lochner, 1943 - 1947
  • Johannes Cornelis Smit, 1947 - (iewers in die jare sestig)
  • Zacharias Blomerus, 20 November 1970 - 1976

Bronne wysig

Verwysings wysig

Eksterne skakels wysig