Gereformeerde kerk Koedoesrand

gemeente en kerkgebou in Swartwater, Limpopo, Suid-Afrika

Die Gereformeerde kerk Koedoesrand is die vierde oudste gemeente in die GKSA se Klassis Waterberg. Einde 2015, toe hier 54 belydende en 17 dooplidmate was, was dit die sesde kleinste van die 13 gemeentes in die Klassis. Al vyf gemeentes wat toe kleiner was, was in Namibië nadat hulle omstreeks 2008 by dié Klassis aangesluit het.

Gereformeerde Kerk
Koedoesrand
Sluit in  Baltimore
Maasstroom
Marken
Marnitz
Swartwater
Tomburke
Tolwe
Tuli-blok (Botswana)
Klassis  Waterberg
Huidige predikant(e)  Hendrik de Beer
In kombinasie met  Magol
Belydende lidmate  42
Dooplidmate  16
Adres Marnitz
Geskiedenis
Stigtingsdatum  20 Mei 1939
Afgestig van  Gereformeerde kerk Potgietersrus
Eerste predikant  Dirk van der Walt 1951–1953
Ds. Dirk van der Walt en sy gesin. Hy was die leraar van 1951 tot '53.
Ds. A.J. Coetsee, leraar van 1957 tot 1961.
Ds. P.B. de Klerk, leraar van 1977 tot 1988.

Die kerkraad van die Gereformeerde kerk Potgietersrus het op 17 April 1938 besluit om ’n nuwe gemeente in die destydse Verre Noord-Transvaal te stig. Op 20 Mei 1939 het die afstigtingsvergadering plaasgevind op die plaas Strydpan, wat aan Hansie Enslin, ’n lidmaat, behoort het. ’n Hele aantal jare lank, voor die kerkgebou opgerig is, was dit die vergaderplek van die lidmate waar waens sou saamtrek en die tente opgeslaan sou word tydens Nagmaalnaweke. Soms was daar meningsverskille oor die grondkwessie, maar die geskille oor die boukwessie was veel erger.

Ná veel gewik en geweeg het die kerkraad op 23 Augustus 1940 besluit om die 50 morg grond wat die TLC Maatskappy aangebied het, te aanvaar en daarop te bou. Dertig maande nadat die gemeente gestig is, op 8 November 1941, het die lidmate hul kerkgebou in gebruik geneem. Ds. H.J. Venter het by dié geleentheid die rede gehou oor Psalm 147:2 en 3 en gewys op die twee rigtings waarin die mens bou sedert die geslag van die Bybelse Kain; hy het die gemeente gemaan om hul kinders te leer om Jerusalem-bouers te wees.

Later is ’n rondaweltjie op die kerkperseel gebou waarin die predikant kon tuisgaan met kerkgeleenthede, want toe is die gemeente nog bedien deur ds. Venter van Waterberg. Om hier te kom, moes hy sowat 150 myl in sy Ford-motortjie deur sand en bosse aflê. Aan die begin moes lidmate hul eie stoel kerk toe bring, maar op 20 November 1942 het die kerkraad die ontvangs van banke goedgekeur en in November 1943 is die preekstoel ontvang.

In die beginjare het die gemeente nie ’n behoefte aan ’n pastorie gehad nie omdat dit altyd in kombinasie was en die predikant wat ook vir Koedoesrand verantwoordelik was, elders gewoon het. In 1954 is die eerste pastorie wel voltooi, naby die kerk en op dieselfde stuk grond wat die maatskappy destyds aan die gemeente geskenk het.

In November 1974 is ’n tender vir die bou van ’n kombuis en kleedkamers goedgekeur en later is ook besluit om ’n saal te bou. Met verloop van tyd het lidmate ook drie rondawels op die perseel gebou waarin hulle met Nagmaal kon tuisgaan. Later is ’n begraafplaas aangelê en in 1983 was Thomas Scheepers die eerste lidmaat wat hier begrawe is. Eindelik, in 1998, het ’n grasdaklapa ook op die perseel bygekom.

Predikante wysig

 1. Van der Walt, Dirk Jacobus, 1951 – 1953
 2. Coetsee, Abraham Jacobus, 1957 – 1961
 3. Van Vuuren, Christoffel Johannes, 1961 – 1966
 4. Welding, Jozua Francois, 1966 – 1969
 5. Mulder, Pieter Willem Adriaan, 1970 – 1974
 6. Malan, Cornelius Johannes, 1974 – 1976
 7. De Klerk, Pieter Bouman, 1977 – 1988
 8. Enslin, Gert Botha, 1988 – 1990
 9. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, 1990 – 2003
 10. Erasmus, Marthinus Johannes Jacobus, 2003 – 2008

Galery: Die perseel en kerkgebou wysig

Bronne wysig

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.