Gereformeerde kerk Magaliesburg

Die Gereformeerde kerk Magaliesburg is die vyfde oudste van die 15 gemeentes in die GKSA se Klassis Wesrand. Einde 2015 was hier 62 belydende en 15 dooplidmate vir ’n sieletal van 77, die derde minste in die Klassis, vergeleke met onderskeidelik 77 en 20 in 2001, toe dit ook die derde kleinste gemeente was in die destydse Klassis Krugersdorp.

Die noordwestelike wyke van die Gereformeerde kerk Krugersdorp-Wes het op Magaliesburg (sedert 1994 in die verre weste van die provinsie Gauteng), Hekpoort, Syferbult, Koesterfontein, Seekoeihoek en Maanhaarrand afsonderlike eredienste gehou. ln 1961 het hierdie wyke as afsonderlike gemeente afgestig, die Gereformeerde kerk Magaliesburg. Eredienste is eers in die Lettie Kok-saal van die NG gemeente Magaliesburg gehou. Later is besluit om te bou op die grond wat die Staat aan die gemeente geskenk het. Die kerkraad het self die bouplanne saamgestel. Lidmate het self die uitmeet, grawewerk en messelwerk verrig. Hendrik Venables, en sy seun Tommie, lidmate van die gemeente, het die stene geskenk. Hulle het die steenmakery op Magaliesburg besit. Alwyn en Hendrik Badenhorst, skrynwerkers, het die houtwerk gratis gedoen. Net die pleisterwerk is aan 'n kontrakteur gegee. Die kerk is gebou met sy voordeur na die ooste ontwerp vir die meeste lig soggens en het net ruimte aan 100 kerkgangers gebied.

Die lidmaattal het mettertyd so toegeneem dat die kerkraad in 1977 besluit het om die gebou te vergroot. Die deel waar die voordeur was, het die konsistorie geword en die voordeur is na die noordwestelike hoek verskuif. Die gemeente het mildelik geskenk. Die Du Toit-gesin het alle sand, klip, stene en sement verskaf. Lidmate het die kerkgebou self geverf en die banke ingesit. Terwyl hierdie bouery aan die gang was, is eredienste in die Jochem van Bruggen-skoolsaal gehou. Van ’n lidmaat, ene Coetsee, is 'n rentevrye lening van R10 000 vir kerkbanke bekom. Elektrisiteit was nog nie beskikbaar nie en gaslampe is ingebou.

Een van die kleurryke figure van die Magaliesburg-wyke was Jochem van Bruggen (1881–1957), skepper van die Ampie-trilogie, en in 1917 die eerste wenner van die Hertzogprys vir prosa.

Die gemeente gebruik steeds 'n pomporrel tydens die eredienste wat deur ds. H. Venter se bemiddeling van die Gereformeerde kerk Ficksburg aangekoop is.

Predikant

wysig
  1. Coetzee, dr. Louis Johannes Jacobus, 1981 – 2003 (in kombinasie met Randfontein; aanvaar sy emeritaat)
  2. Van Jaarsveld, J.P.L. (Vickus, 2018 – hede (in kombinasie met Rustenburg-Wes)

Bronne

wysig
  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.