NG gemeente Amsterdam

Ds. Paul Nel, die gemeente se eerste konsulent.
Die ou NG kerkie op Amsterdam.
Ds. M.H. Horak, leraar van 1939 tot 1946, toe hy na die NG gemeente Waterberg vertrek.
Ds. F.L. Cloete, leraar van 1950 tot 1960 en weer van Desember 1970 tot Augustus 1978.

Die NG gemeente Amsterdam is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Oostelike Sinode en in die provinsie Mpumalanga.

Die geskiedenis van die gemeente Amsterdam, wat in 1910[1] van die destyds so uitgestrekte gemeente Ermelo afgestig is, het maar 'n betreklik stil verloop gehad. Die gemeente was besonder gelukkig dat sy eerste konsulent ds. Paul Nel was, die leraar van die moedergemeente. Ds. Nel het dan ook diep spore in hierdie gemeente nagelaat.

Die kerkraad het sy eerste vergadering op 30 April 1910 gehou en op 31 Augustus van dieselfde jaar is die eerste beroep uitgebring. Die keuse het op dr. W.P. Steenkamp geval, maar hy het die beroep bedank. Op 28 Oktober 1911 is ds. A.J. Jacobs beroep en hy het die beroep aanvaar, sodat hy die eerste leraar van die gemeente geword het. Ds. Jacobs het tot 1915 hier gearbei, en nadat 'n beroep op prop. H.P.M. Steyn uitgebring is, waarvoor hy bedank het, is prop. J.J. Hattingh op 28 April 1917 beroep. Hy het die beroep aanvaar en het met baie vrug tot 1925 as herder van die gemeente opgetree.

Daarna het di. J.P. Joubert (1925–'39), ds. M.H. Horak (1939–'46) en ds. E.C. Kriel (1947–‘50) agtereenvolgens aan die hoof van die gemeente gestaan en besonder geseënde werk hier verrig. Vanaf 1950 was ds. F.L. Cloete die herder en leraar van die gemeente.

'n Paar belangrike mylpale in die geskiedenis van die gemeente is die volgende: Op 3 Augustus 1929 is die hoeksteen van die huidige kerkgebou, ontwerp deur Gerard Moerdyk, gelê en reeds op 29 Maart 1930 kon die inwyding onder blyke van baie groot belangstelling plaasvind. Wyle ds. Paul Nel, Moderator van die Kerk, het 'n treffende inwydingsrede gehou. In die naweek van 26 tot 28 April 1935 het die gemeente met groot dankbaarheid sy kwarteeufees gevier. Ook hierdie feesviering is goed bygewoon en besielende boodskappe is deur die plaaslike leraar, ds. J.P. Joubert, en deur die besoekende leraars, di. D.R. v.d. Meulen, J.H.M. Stofberg en Paul Nel, aan die gemeente gebring.

In 1950 het die gemeente nog 'n voorwaartse stap gedoen met die aankoop van 'n nuwe en doelmatige pastorie.

Enkele leraarsWysig

  • Michiel Hendrik Horak, 1939 – 1946
  • Frans Lodewyk Cloete, 1950 – 1960; 19 Desember 1970 – Augustus 1978

BronneWysig

  • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.
  • (af) Maree, W.L. 1985. Jaarboek 1985 van die Nederduitse Gereformeerde Kerke. Pretoria: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller), 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • (af) Van Reenen, Adri-Louise (hoof: Tydskriftemaatskappy). 2013. 2013 Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC, 'n divisie van Bybel-Media.

VerwysingsWysig