Gereformeerde kerk Worcester

Die Gereformeerde kerk Worcester is die derde oudste van die gemeentes in die GKSA se Klassis Boland wat die hele provinsie Wes-Kaap en die noordwestelike uithoek van die Noord-Kaap beslaan. In 1997 het Worcester 208 belydende en 84 dooplidmate gehad, maar einde 2015 was dit onderskeidelik 133 en 31.

Gereformeerde Kerk
Worcester
Sluit in  Ashton
Barrydale
Bonnievale
Ceres
Ceres
De Doorns
McGregor
Montagu
Porterville
Rawsonville
Robertson
Swellendam
Sutherland
Tulbagh
Villiersdorp
Wolseley
Worcester
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Klassis Boland
Huidige predikant(e)  A.N. (Nikla) du Plessis
Belydende lidmate  137
Dooplidmate  19
Adres Kerkstraat 109
Worcester
Geskiedenis
Stigtingsdatum  28 November 1954
Afgestig van  Kaapstad
Eerste predikant  I.L.J. Snyman
(1956–'58)
Die Gereformeerde kerk Worcester. Die hoeksteen is op 20 Julie 1969 gelê en op 27 September 1969 is die gebou in gebruik geneem.
Die kerkgebou kort ná voltooiing met sy toring van veselglas. Net drie dae nadat dit opgerig is, het 'n sterk wind 'n stuk daarvan afgeruk. Dis herstel maar later heeltemal verwyder.
Ds. Lood Snyman, van 1956 tot 1958 die eerste leraar.
Dr. J.L. Venter, leraar van 1973 tot 1976.
Die een of ander optog verby die kerkgebou toe hy nog sy toring gehad het.

Die gemeente Worcester is op 28 November 1954 gestig as slegs die derde gemeente in wat later Klassis Boland sou word. In die reusegebied was daar destyds net 107 belydende en 87 dooplidmate, van wie die meeste in die Paarl gewoon het. Aan die begin het dit as Worcester-Paarl bekendgestaan omdat dié twee wyke gesamentlik van die Gereformeerde kerk Kaapstad afgestig het. Die Gereformeerde kerk Paarl het op 23 April 1963 van Worcester afgestig sodat die gemeentegrense nou (2016) buiten die hoofdorp, Worcester, ook Ashton, Barrydale, Bonnievale, Ceres, De Doorns, McGregor, Montagu, Rawsonville, Robertson, Sutherland, Villiersdorp en Wolseley insluit.

Aanvanklik het die lidmate van die samegestelde gemeente op Worcester in die Biesenbachsaal van die Skool vir Blindes eredienste gehou. Later is ’n erf oorkant die saal gekoop sodat dit vir blinde lidmate makliker sou wees om self by die kerk uit te kom. Die argitek Dirk Swart was verantwoordelik vir die bouplan en die bouaannemer was Jan Brand. Die gebou is in ’n A-raam gebou met reusagtige, gelamineerde houtbalke. Aan die noordekant is ’n baie groot venster met ’n uitsig op die Brandwagberge. P.A. Venter het die afwerking aan die banke en preekstoel gedoen. Die gebou bied sitplek aan 400 mense.

André Wattel van Kaapstad het die pyporrel gebou. Weens die grootte van die gemelde venster het die son se hitte die allooi van die orrelpype laat knak. Die pype is vervang en ’n houtafskorting voor die pype geplaas om die hitte af te keer. Die toring is in die Kaap van glasvesel vervaardig volgens die argitek se ontwerp. ’n Sterk wind het dit egter getref drie dae nadat dit opgerig is en ’n stuk daarvan het afgebreek. Dit is later herstel en eindelik verwyder.

Predikante

wysig
  1. Snyman, Johannes Lodewikus Jakobus, 1956 – 1958 (in kombinasie met Clanwilliam)
  2. Lessing, Johannes Christiaan, 1958 – 1960
  3. Linde, Philippus Jacobus Wilhelmus, 1961 – 1966 (in kombinasie met Paarl)
  4. Heystek, dr. Nicolaas Philippus, 1967 – 1972 (in kombinasie met Clanwilliam)
  5. Venter, dr. Jan Louis, 1973 – 1976
  6. Krüger, Hendrik Jacobus, 1976 – 1985 (in kombinasie met Clanwilliam); 1986 – 1990 (selfstandig)
  7. Aucamp, Johannes Louis, 1991 – 2000 (in kombinasie met Clanwilliam)
  8. Van der Walt, Johannes Gideon Lessing, 2000 – 2008
  9. Geertsema, Paul Geert, 2008 – 2014 (aanvaar sy emeritaat om mediese redes)
  10. Du Plessis, Alwyn Nicolaas, 2014 – hede

Bronne

wysig