Aucklandparkse Laerskool

Die Aucklandparkse Laerskool was van 1923 tot 1992 ’n primêre Afrikaansmedium-staatskool in die Johannesburgse voorstad Auckland Park, aan die grens van Melville.

Die bestuur van die Randse Kring van Afrikaanse Skoolhoofde en Onderhoofde, 1954. Van links: J.J. Nel (Richmond-laerskool, penningmeester), dr. J.H. Oosthuizen (Langlaagte-laerskool, voorsitter), I.J. Grové (Aucklandparkse Laerskool), J.J. van Wyk (Laerskool Goede Hoop, Mayfair, sekretaris) en J.J.F. du Toit (Laerskool Johan Rissik, ondervoorsitter).

Die skool se geskiedenis strek terug tot 1905 met die stigting van die Melville School. Aanvanklik is klasse in tente gehuisves en toe in ’n woonhuis, tot die eerste skoolgebou in Tweede Laan in 1909 betrek is. Reeds in 1913 moes bykomende klaskamers gebou word. Destyds was die onderrigmediums Hollands en Engels in dubbelmediumklasse tot gr. 6. Nadat die skool weer te klein geword het, is van die klasse gehuisves in die NG gemeente Melville (gestig in 1920) se kerksaal in Vierde Laan.

Omdat die skool steeds aanhou groei het, is die Hollandse klasse oorgeskuif na die nuwe Afrikaansmediumskool Aucklandparkse Laerskool, ook bekend as die Aucklandparkse A.M. Skool. Die volgende amper 70 jaar lank het twee laerskole dus in die omgewing bestaan: die Engelstalige Melville Primary School en die Afrikaanstalige Aucklandparkse Laerskool. Mnr. H. le Roux. Aucklandpark se eerste skoolhoof, het die huidige skoolgebou se hoeksteen op 8 Junie 1940 gelê.

Weens ’n afname in die loop van die 1980’s en vroeë 1990’s in albei skole se leerdertal is besluit om die skole in ’n parallelmediumskool te kombineer. So het die leerders en onderwysers van die Aucklandparkse Laerskool, in Eerste Laan oorkant die Gereformeerde kerk Johannesburg-Noord, op 2 Augustus 1992 oorgeskuif na die perseel van Melville Primary School, in Tweede Laan, 'n hanetree van die NG kerk Melville af.

’n Kompetisie is onder die leerders gereël om ’n naam vir die skool te kies en die gewildste voorstel was Melpark, ’n samestelling van die twee vorige name. Daarna het 'n skool vir minderbevoorregte leerders met spesiale behoeftes, Sparrow, die Aucklandparkse skoolgebou oorgeneem.[1]

Die Laerskool Melpark Primary School het net sowat agt jaar as parralelmediumskool bestaan, want teen 2000 het die Afrikaanse leerders sodanig afgeneem dat dié onderrigmedium afgeskaf is. Sedertdien is die skool Engelsmedium en die leerders hoofsaaklik swart.

Verwysings

wysig
  1. (en) Inligting oor Sparrow School. URL besoek op 15 Januarie 2018.

Eksterne skakels

wysig