Laerskool Johan Rissik

Die Laerskool Johan Rissik was ’n Afrikaansmedium primêre skool in Troyeville, ’n werkersklasvoorstad oos van Johannesburg se middestad. Dit het in 'n stadium bestaan uit die juniorskool met leerders van gr. 1 tot st. 1 en die laerskool met leerders van st. 2 tot 5. Die juniorskool was in die destydse Kitchenerstraat en die laerskool in Pretoriastraat, aangrensend tot Kitchenerstraat (nou Albertina Sisuluweg). Die skool is genoem na die eerste administrateur van Transvaal, Johann Rissik.

'n Agteraansig van die skoolgebou, einde 2017, met die Ponte-toringgebou regs en die Carlton-sentrum links.
Johann Rissik, na wie die skool en, saam met Christiaan Johannes Joubert, die stad Johannesburg genoem is.
Die bestuur van die Randse Kring van Afrikaanse Skoolhoofde en Onderhoofde, 1954. Van links: J.J. Nel (Richmond-laerskool, penningmeester), dr. J.H. Oosthuizen (Langlaagte-laerskool, voorsitter), I.J. Grové (Aucklandparkse Laerskool), J.J. van Wyk (Laerskool Mayfair, Mayfair, sekretaris) en J.J.F. du Toit (Laerskool Johan Rissik, ondervoorsitter).

Die skool het op 3 Desember 1991 ophou bestaan, op dieselfde dag as die Laerskool Malvern en die Laerskool Kensington, albei ook in die ooste van Johannesburg, wat al drie met ingang 1992 sou saamsmelt. Ten tyde van die sluiting moes nog besluit word oor die naam van die verenigde laerskool, maar aangesien dit gehuisves is op die perseel van die ou Laerskool Kensington in Cumberlandstraat, Kensington, is die naam Laerskool Kensington behou.

Dié skool het begin 1992 met sowat 480 leerlinge geopen en ’n personeel van 32 onder leiding van Leon van Eeden, die laaste hoof van die Laerskool Malvern. Van die personeel het net vyf oorgekom van Johan Rissik af, Van Eeden en nog sewe van Malvern af (van dié skool het vyf personeellede einde 1991 afgetree) en 20 was verbonde aan die ou Laerskool Kensington. Met die ontbinding van hul skole het Johan Rissik se laaste hoof, Joon Kruger, en Kensington s’n, Giel Oberholzer, met pensioen afgetree.

Die gedurige afname in die Afrikaanssprekende bevolking van die oostelike voorstede het kort ná die skole se ontbinding gelei tot die samesmelting van die NG gemeente Jeppestown en die NG gemeente Malvern as die NG gemeente Kensington, ook in 1992. Die NG gemeente Belgravia is reeds omstreeks 1980 by Malvern ingelyf en Bezuidenhoutsvallei min of meer dieselfde tyd by Jeppestown. Die Gereformeerde kerk Johannesburg-Oos in Troyeville het reeds in 1986 ontbind (sien Gereformeerde kerk Johannesburg [herstig]), maar die Nederduitsch Hervormde gemeente Kensington, ’n hanetree vanaf die ou Gereformeerde kerk en NG kerk Jeppestown in Troyeville, het nog tot 2003 uitgehou.

Bron wysig

Eksterne skakels wysig