NG gemeente Meyerton

Die NG gemeente Meyerton is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die NG kerk Meyerton, waarvan ds. C. Van N. Pretorius die hoeksteen op 22 Augustus 1970 gelê het.

Die gemeente is gestig in 1947. Die kerkgebou is geleë op die hoek van Loch- en Verwoerdstraat, Meyerton. In 2013 was die gemeente vakant. Daar was in daardie jaar 213 doop- en 837 belydende lidmate.

Geskiedenis

wysig

Op die middag van 15 Maart 1947 stig die gemeente Meyerton af van die moedergemeente Vereeniging. Die Ringskommissie, bestaande uit di C.B. Brink (voors.), A.M. Meiring en H.J. Piek (scriba), voer die opdrag van die Ring van Johannesburg uit voor 'n goed verteenwoordigende vergadering. Ds. J.J. Odendaal tree namens die moedergemeente op. Die volgende persone word as ampsdraers gekies: P.J. du Plessis, G. Pretorius, J.P. Steynberg, J.R. Koekemoer, J.H. van Loggerenberg, F. Henning, J.S.F. Botha, A.S. Steynberg, S.J. Strydom, P.J.J. Pretorius, J.G. van Jaarsveldt, C.M. Norval, C.J.J. McDonald as ouderlinge, en P.L. Moolman, R.P.F. Mouton, J.O. Swarts, H.J. Geyer, R. Swanevelder, P.J. van Aswegen, J.M. van der Merwe, J.C. Els, C.J. Opperman en J.S. van Niekerk as diakens.

Nadat 'n paar beroepenes bedank het, aanvaar ds. L.M. Cilliers die taak en word op 8 November 1947 feestelik ontvang in ’n groot tent wat vir dié doel met pale en seile opgerig is. Hierin vier die gemeente ook sy eerste Nagmaal en word sy eerste basaar gehou. Maar voortaan moet die gemeente gebruik maak van skoolgeboue om die eredienste in te hou. Dit was moeilike dae van beperkte ruimte en nou bankies om in te sit, maar die gemeente was dankbaar en het ook so sy Nagmale gehou.

Ná 'n kort tydjie word daar op Meyerton 'n stadsaal ingewy en kon dit met sy groter ruimte ook gebruik word om die sentrale dienste van die gemeente te huisves. Die behoefte aan 'n eie gebou het egter by die dag gegroei en gedurende 1950 kom daar op wonderlike wyse drie kerksale tot stand. Die gemeente, soos min ander in die land, bestaan uit ses verskillende dorpies, naamlik Rothdene, Kookrus, Riversdal, Meyerton, Daleside en Kliprivier, en om in die behoefte van almal so goed moontlik te voorsien, word die sale te Kookrus, Meyerton en Daleside gebou. Die gemeente het met ongeveer 770 lidmate afgestig, maar groei so vinnig dat reeds teen die einde van 1948 die duisendtal bereik is. Bearbeiding het dit noodsaaklik gemaak om hulp te kry en vanaf die begin van 1950 was eerw. prop. Fanie du Toit alhier werksaam tot einde Mei, toe hy na sy eie gemeente, Rosendal, moes vertrek. Ná sy vertrek moes die werk onder een leraar voortgaan. Eerw. J.P.J. Zeeman het egter met aanddienste kon help.

Bronne

wysig
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Enkele leraars

wysig
  • Lambertus Merthinus Cilliers, 1947 – 1959
  • Lourens Daniël Delport, 1963 - 1967
  • Gert Johannes Cloete, 1973 - 1976
  • Christiaan Rudolph de Wet, 1988 – hede