Waterval (plaas)

Waterval is die mees westelike plaas waarop die stad Johannesburg aangelê is.

Die NG gemeente in Newlands heet Waterval na aanleiding van die plaas se naam.

Waterval grens in die weste aan die plaas Vogelstruisfontein, waarop Florida uitgelê is, en aan Weltevreden (Weltevredenpark en Fairland. In die noorde het dit Klipfontein gegrens, waarop onder meer Linden uitgelê is. In die ooste het Waterval gegrens aan Braamfontein, en meer bepaald die gedeelte van Braamfontein waarop die voorstede Melville en Emmarentia uitgelê is. Waterval se suidelike buurplaas was Klein-Paardekraal waarop onder meer Maraisburg uitgelê is.

'n Kaart van die plase waarop die Witwatersrand aangelê is met die dagsoom daarop aangedui.

Van die voorstede wat sedert die laat 1890's op Waterval uitgelê is, is Albertskroon en Albertsville, Greymont, Franklin Roosevelt Park, Martindale, Montgomery Park, Montroux, Newlands, Northcliff, Risidale, Sophiatown en moontlik ook Claremont, Montclare, Newclare en Westbury.

Die Albertsplaas-bewarea in Greymont is die naasgrootste groen long in Johannesburg; Deltapark is die grootste. In die 1890's het genl. Hendrik Alberts, na wie Albertsville genoem is, volgens oorlewering 114 acres van die ou plaas Waterval by die eienaar gehuur. Die oorspronklik opstal is lankal afgebreek, maar die omheinde familiekerkhof bestaan nog. In 1946 het Alberts se nasate 45 000 m2 vir £18 500 aan die stadsraad verkoop op voorwaarde dat die grond slegs vir openbare gebruik aangewend word.

Die NG gemeente Waterval is in 1921 as die agtste NG gemeente in Johannesburg gestig en genoem na die plaas. Die kerkgebou is in Newlands, een van die voorstede wat op die plaas uitgelê is.

Bronne wysig