Henry Lindo Webb

Ds. Henry Lindo Webb (distrik Somerset-Oos, 6 Julie 1875 - 29 Junie 1948) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Ds. Webb, omstreeks 1916.

Ds. Webb het sy hoërskoolopleiding aan die Gill-kollege op Somerset-Oos ontvang en is daarna na Stellenbosch waar hy sy teologiese opleiding aan die Kweekskool ontvang het. Aan die einde van 1906 is hy gelegitimeer en in 1907 in sy eerste gemeente, Paterson, georden en bevestig. Dié gemeente, ongeveer halfpad tussen Grahamstad en Port Elizabeth en nie ver van sy grootworddorp af nie, is in 1906 afgestig van Alexandria sodat ds. Webb die eerste leraar was.

Hier sou egter net ’n jaar of wat bly, want in 1908 aanvaar hy sy demissie op Paterson en vertrek na die sendingvelde van Masjonaland in die destydse Suid-Rhodesië. Hy bly sowat 11 jaar daar en keer in 1919 terug na die Suide as hulpleraar, eers van die NG gemeente Ladismith, en toe in 1920 van Mosselbaai. In 1921 neem hy ’n beroep aan na die NG gemeente Nieu-Bethesda en so keer hy terug na die Oos-Kaap. Hy arbei hier tot 1927.

Daarna neem ds. Webb ’n beroep aan na die NG gemeente Warmbad in Transvaal. Ná ’n driejarige bediening het hy in 1930 ’n beroep aangeneem na Potgietersrus. Hier bly hy 13 jaar tot hy sy emeritaat in 1943 aanvaar.

Van hom getuig die skrywer, waarskynlik dr. J.A.S. Oberholster, in sy lewenskets in die 1949-uitgawe van die NG Kerk se Jaarboek: "Met voorbeeldige toegewydheid het hy sy kragte aan die werk van die Meester gewy. Sy minsame en hartlike geaardheid het vele tot hom getrek en so word getuig dat sy mooi lewe, nog meer as sy woord, ander tot die here gelei het."

Ds. Webb was ná sy emeritaat nog in verskeie gemeentes behulpsaam en is einde Junie 1948 oorlede, ’n week voor sy 73ste verjaardag.

BronneWysig