Diazville is 'n oorwegend bruin woonbuurt of township van Saldanha.

Die naam sluit soms ook die aanliggende informele nedersetting Middelpos in, maar word gewoonlik onderskei van White City, 'n ander bruin woonbuurt wat tussen Diazville en die middedorp geleë is. Diazville en White City word aaneengeskakel deur die HOP-buurt Dies van Diemen Village. Die naam het egter nooit inslag gevind nie en die buurt staan wyd bekend as Hopland.

Diazville het twee skole, die Hoërskool Diazville en die Laerskool Diazville.

In die stadsraad van Saldanhabaai word Diazville deur een wyksraadslid verteenwoordig, hoewel 'n gedeelte van die buurt ook by die wyk Middelpos ingesluit word. White City het sy eie wyksraadslid. In die verkiesing van 2006 het Diazville sowel as Middelpos 'n onafhanklike, ANC-gesinde kandidaat bo die kandidate van die African National Congress verkies, hoewel albei met die eerste oorlooptydperk ná die verkiesing (in 2007) hulle weer by die ANC aangesluit het.

Al is misdaad in die buurt betreklik laag, heelwat laer as byvoorbeeld Vredenburg se townships, gaan dit gebuk onder al die gewone maatskaplike probleme van arm gemeenskappe in die Wes-Kaap, soos werkloosheid, dwelmmisbruik (veral dagga en tik) en tienerswangerskap. Die MIV-infeksiekoers is aansienlik laer in Diazville as in Middelpos, waar gesondheidswerkers dit op meer as die helfte van die volwassenes skat.