Gereformeerde kerk Swartruggens

Die Gereformeerde kerk Swartruggens.
Ds. David Nicolaas Gerhardus Kotzé, die leraar van 1946 tot 1951.
Ds. P.G.W. du Plessis, die leraar van 1953 tot 1958.
Ds. A.J.R. Vermeulen, leraar van 1957 tot 1964.

Die Gereformeerde kerk Swartruggens is die vyfde oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Molopo. Die middelpunt van die gemeente is die dorp Swartruggens in die provinsie Noordwes. Einde 2015 was hier 69 belydende en 11 dooplidmate.

In 1908 het die Gereformeerde kerk Rustenburg twee wyke aan Zeerust afgestaan met dien verstande dat hulle ’n eie kerkplek inrig. Roelof Petrus Scheepers het ’n deeltjie van sy plaas, Brakfontein, aan die gemeente geskenk vir die oprigting van die kerkgebou. Hierdie saal is in 1910 deur oudl. Du Toit opgerig. Dit sou vir die daaropvolgende 23 jaar gebruik word.

Midde-in die Rebellie van 1914 het die wyk Brakfontein van Zeerust afgestig en in 1917 het die lidmate self ’n nuwe kerk gebou. Sand is aangery en met hamers is klippe fyngekap vir die betonwerk. Ds. B.J. de Klerk, die leraar van 1917 tot 1940, het met die bouwerk gehelp. In September 1933 is dié gebou, ontwerp deur die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra, met sy vier sierlike Kaaps-Hollandse gewels in gebruik geneem. Die kerktoring is 31 jaar later verander.

PredikanteWysig

 1. De Klerk, Barend Johannes, 1917 – 1940 (in kombinasie)
 2. Venter, Jurie Johannes Stefanus, 1941 – 1943
 3. Kotzé, David Nicolaas Gerhardus, 1946 – 1951
 4. Du Plessis, Pieter Gert Wessel, 1953 – 1956
 5. Vermeulen, Andries Johannes Roos, 1957 – 1964
 6. Myburg, Andries, 1964 – 1967
 7. Kruger, dr. Mechiel Andries, 1968 – 1971
 8. Venter, Willem, 1972 – 1976
 9. Cloete, Jacobus Johannes, 1977 – 1981
 10. De Klerk, dr. Theunis Christiaan, 1982 – 1985
 11. Van der Merwe, Willem Petrus, 1985 – 2001

Die kerkgebouWysig

BronneWysig

Sien ookWysig