Ds. Alwyn Johannes du Plessis (distrik Clanwilliam, Kaapprovinsie, 12 Augustus 1932) was van 1958 tot sy emeritering in 1997 predikant in vyf gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan drie in die destydse Kaapland, een in die Vrystaat en een in Transvaal.

Ds. Alwyn du Plessis
Ds. Alwayn Johannes du Plessis
Ds. Alwyn du Plessis

Naam Alwyn Johannes du Plessis
Geboorte 12 Augustus 1932
Distrik Clanwilliam
Kaapprovinsie
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Steynsburg (1958–'61)
Virginia (1961–'64)
Bellville (1964–'74)
Potchefstroom-Noord (1974–'87)
Stellenbosch (1987–'97)
Jare aktief 1958–1997
Kweekskool Potchefstroom

Ds. Du Plessis het in 2018 vertel hy in die Christelike huis waarin hy grootgeword het en "waar die Here deur sy Woord en Gees beslissend was, het ek van jongs af met die Skrif omgegaan. Ek het nie op ’n dag ’n stem gehoor wat my roep nie, maar tog innerlik ryp geword om in st. 9 reeds te weet dat ek predikant wou word."

Sy lewensfilosofie som hy soos volg op: "Dat ek mag lewe is vir my ’n geskenk van God, maar terselfdertyd ’n opdrag om Hom en my medemens lief te hê."

HerkomsWysig

 
Ds. Du Plessis, sy vrou, Bessie, en hul vier kinders, van links: Frederik, Maria, Charl en Gerrit.

Alwyn du Plessis is op die plaas Aggenbagskraal gebore as ’n seun van Gerrit Nieuwoudt du Plessis (22 Desember 189226 April 1960) en Alida Wilhelmina (née Van der Merwe, 25 Januarie 189510 Augustus 1969). Sy moeder het 10 kinders in die wêreld gebring, sewe seuns en drie dogters, van wie ’n dogtertjie tydens die Griepepidemie van 1918 gesterf het. Almal was teen begin 2018 reeds oorlede, die seuns almal weens kroonaarvernouing.

OpleidingWysig

Hy was kort rukkies lank in twee plaasskooltjies en vanaf 1941 in die primêre en toe sekondêre afdeling van die Hoërskool Clanwilliam, waar hy in 1950 gematrikuleer het, toe hy ook die duxleerling was. In 1951 is hy Potchefstroom toe vir studie as predikant aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in SA.

Hy het die B.A. in 1953 geslaag met Grieks en Hebreeus as hoofvakke, en die teologiese graad Th.B. in 1957.

BedieningWysig

Ds. Du Plessis het in 2018 oor sy gemeentelike bediening gesê hy het nooit ten opsigte van hoogte- en laagtepunte of uitdagings daaraan gedink nie: "Die gemeentes waarin ek gedien het, het elkeen sy eiesoortige karakter gehad wat in die bediening beantwoord moes word: Steynsburg (1958–1961); Virginia (1961–1964), Bellville (1964–1974), Potchefstroom-Noord (1974–1987) en Stellenbosch (1987–1997).

Skryfwerk en belangstellingsWysig

Ds. Du Plessis het geskrewe bydraes gelewer oor ’n groot verskeidenheid onderwerpe: ’n nuwe benadering tot die diakendiens in die kerk, die vrou in die kerklike amp, kremasie, versoening in die samelewing, wedergeboorte, waar die kerk moet reformeer, die uitbreiding van ons liedereskat met Skrifgetrouheid as riglyn en so meer.

Hy het nie "stokperdjies" as sodanig nie, maar stel intens belang in die natuur (veral ongerep): plantegroei, veral bome, diere, om hom, sowel as in afgeleë gebiede. Hy lees graag gehalte-literatuur in sy vrye tyd.

GesinsleweWysig

Dr. Bouke Spoelstra het ds. Du Plessis op 4 Oktober 1958 in die Gereformeerde kerk Kaapstad in die huwelik bevestig met Elizabeth Magdalena (Bessie) de Milander, wat hy al van skooldae op Clanwilliam af geken het. Sy het haar vir die onderwys bekwaam. Haar ouers was Frederik Albrecht de Milander en Maria Magdalena (née Theart), wat op die plaas Compagniesdrift naby Lambertsbaai geboer het. Uit hul huwelik is vier kinders gebore: Gerrit Nieuwoudt (9 Augustus 1959), Frederik Albrecht (18 Julie 1961), Maria Magdalena (25 November 1962) en Charl Francois (14 Januarie 1964).

BronneWysig

  • E-posonderhoud gevoer in Januarie 2018.