Willem van Biljon

entrepreneur en rekenaar-tegnoloog

Willem Johannes van Biljon (distrik Cradock, 17 Maart 1825 – onbekend) was jare lank ouderling in die Gereformeerde kerk Burgersdorp en die laaste skoonvader van die stigter van die Gereformeerde Kerkverband, ds. Dirk Postma, hoewel hy sewe jaar jonger as sy skoonseun was.

Willem en Breggie van Biljon.

Herkoms wysig

Van Biljon se vader was ook Willem Johannes (Julie 1796 – 15 Mei 1874) en sy moeder Johanna Wilhelmina Cecilia Botha (gebore omstreeks 1806). Hy het net twee sibbes uit sy ouers se huwelik gehad, Johanna Wilhelmina Cecilia (Colesberg, 16 April 1827 – Parys, 20 Mei 1897) en Petrus Johannes Lodewicus (oorlede 1845), maar nog sewe uit sy vader se ander vier huwelike, met Maria Susanna van Zyl, Anna Martha Catharina van der Walt, Anna Petronella Fourie en Susanna Maria Greyling.

Huwelikslewe wysig

Willem van Biljon was getroud met Gebrechta Sophia Smit (1829–onbekend). Hul jongste kind, Johanna (1854–1901), is op 20 Desember 1869 op 14-jarige leeftyd in die eg verbind met die 51-jarige ds. Dirk Postma, wat toe maar twee maande en 17 dae vir die vierde keer ’n wewenaar was. Willem van Biljon was toe 44 jaar oud. Deur sy jongste kind se huwelik was hy die oupa van drie predikantsvroue en een predikant: Brechtje van Rooy was die eggenote van ds. J.A. (Koos) van Rooy; die enigste van die twee kleinseuns wat grootgeword het, ds. Willem Postma; Laurika was prof. J.A. du Plessis se eerste vrou en Aletta sy tweede; Maria, die jongste van ds. Dirk Postma se 20 kinders, was getroud met die digter en Psalmberymer Totius.

Breggie en Willem het drie dogters en drie seuns gehad. Een van dié seuns, Stefanus J.P. van Biljon, is in 1860 gebore en was getroud met Hester Pretorius. Hy was ook 'n Burgersdorpse diaken, maar is oorlede in die ouderdom van 37. Sy plaas was Wonderboom, waar hy grootgeword en later geboer het. Oor dié plaas het Marie du Toit, kleindogter van Willem en Breggie van Biljon, in 1959 geskryf: "Op die plaas Wonderboom het ons baie aangename vakansies by my grootouers, ouderling W. van Biljon en sy eggenote, deurgebring." S.J.P. van Biljon het vier seuns en twee dogters gehad. Sy seun Willem van Biljon is in 1889 gebore en was getroud met Catharina Styger (dus moontlik familie van die aktrise Paula Styger. Hulle het op die plaas Winnaarsbaken in die distrik Burgersdorp gewoon. Hy het 24 jaar met tussenposes as ouderling in Burgersdorp se Gereformeerde kerkraad gedien en ook in kommissies en op meerdere vergaderings. Vyf dogters is uit dié huwelik gebore.

Gereformeerde Kerk wysig

Breggie en haar man het geboer op die plaas Hoedklip in die distrik Burgersdorp. Hulle het nie oorspronklik tot die streng ortodokse party behoort wat ook teen die sing van gesange gekant was nie, maar deur ’n diep en grondige ondersoek van die Skrif en die saligmakende waarhede van die Woord kon hulle hulle nie verenig met wat hulle en hul geesgenote as "liberale nuwighede" bestempel het nie. Ds. L.J. du Plessis beskryf hulle as "eenvoudig, maar deftig en net in hunne kleding, eenvoudig, doch zonder gierig te zijn in hul lewenswijze, nauwgezet in den godsdienst."

Hulle het die NG Kerk reeds enkele jare voor die afskeiding (stigting van die Gereformeerde Kerk) van 1859 verlaat en toe hulle verneem dat ds. Postma uit Transvaal in die Vrystaat (omstreeks April daardie jaar) aangekom het, het hulle daarheen gereis en aangesluit met die stigting van die Gereformeerde kerk Reddersburg op 12 Mei. Willem van Biljon het die gemeente Burgersdorp eers as diaken en toe as ouderling gedien en dit verteenwoordig op die eerste algemene sinode, dié op Reddersburg. Hy het ook deelgeneem aan die Grensoorlog van 1874.

Bronne wysig

Verwysings wysig