NG gemeente Sonnekus

Die NG gemeente Sonnekus is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapstadse voorstad Milnerton wat vroeër ook die gebiede noord van die voorstad beslaan het, maar weet deur afstigtings nou (2015) grotendeels Milnerton en die aanliggende Century City-ontwikkeling beslaan.

Ds. J.J. van N. Fourie het in 1948 die gemeente se eerste leraar geword.

Stigting

wysig
 
Die kerkgebou van voor gesien.
 
Die kerkgebou van die kant gesien.
 
Die binnekant van die kerkgebou.
 
Die hoeksteen van die kerkgebou.

Op spesiale vergadering van die Ring van Kaapstad, die aand van 1 Desember 1947 is dié gemeente van die moedergemeente, Ysterplaat, afgestig, met insluiting van woonbuurtes Rugby, Milnerton, Table View Township, Blaauwbergstrand en 'n aantal plase langs die hoofpad na Malmesbury en tot by Tierberg, naby Parow. Met die afstigting het die ledetal van die gemeente op 320 lidmate en 554 siele gestaan. As bruidskat het die gemeente van die moedergemeente Ysterplaat die volgende ontvang: 'n pair honderd pond aan kontant, agt erwe in Milnerton vir die bou van 'n kerk en pastorie, asook die kerk op Blaauwbergstrand, met 'n addisionele erf vir die bou van 'n toekomstige pastorie daar.

Naamgewing

wysig

Die naam wat die gemeente moes dra, het van belanghebbendes en andere heelwat voorstelle uitgelok. Eindelik is daaraan gedink dat die gemeente hoofsaaklik op die kus van Milnerton tot by Blaauwbergstrand geleë is; dit is verder opgemerk dat as die son in die Weste ondergaan en Kaapstad reeds in die skaduwee van Tafelberg gehul is, die aandson die laaste nog op hierdie deel van die weskus, waarlangs die gemeente uitstrek, skyn. Daarom het die naam “Sonnekus" algemene byval gevind. (Hoewel die bron dit nie vermeld nie, is die voor die hand liggende naam Milnerton waarskynlik nie oorweeg nie omdat dié voorstad heet na lord Alfred Milner, ’n groot vyand van die Afrikaner tydens en ná die Tweede Vryheidsoorlog.)

Eerste treë

wysig

Ds. J.J. van N. Fourie van McGregor het die beroep hierheen aanvaar en is op 9 April 1948 bevestig tot die eerste leraar van die gemeente. Aangesien die gemeente geen geboue op Milnerton, die sentrum, tot sy beskikking gehad het nie, het die moedergemeente Ysterplaat goedgunstiglik een van sy pastorieë gratis aan die gemeente afgestaan, totdat 'n eie pastorie gebou kon word. Vir die kerkdienste is met die bestuur van die Milnerton-landgoed ooreengekom dat die kerkraad die plaaslike stadsaal vir die doel sou huur tot 'n eie kerkgebou opgerig kon word. Dadelik is 'n aanvang gemaak met die bou van 'n pastorie en nadat baie moeilikhede in die naoorlogse tydperk oorkom is, is die nuwe pastorie op 25 Junie 1949 op Milnerton ingewy.

Kerkbou

wysig

Weens die ongewenste toestand om in 'n openbare saal kerkdienste te hou, heers daar van die begin af 'n onweerstaanbare drang in die hele gemeente om 'n eie kerk te bou waarin in 'n gewyde atmosfeer aanbid en gedien kan word. Hierdie drang in die gemeente gee aanleiding tot 'n onvermoeide ywer om die nodige geld in te samel. Eindelik is 'n toereikende lening deur die Kommissie van Toesig en Kontrole uit kerkfondse aan die gemeente toegestaan. Mnr. J. Holtzhausen, 'n lidmaat van die gemeente, se tender vir die bou van die kerk is aanvaar. Die gemeente het binne sy eerste vier jaar tot ongeveer 450 lidmate gegroei en, so berig ‘’Ons gemeentelike feesalbum’’ in 1951, “ 'n steeds groter aanwas word verwag, aangesien hier baie ruimte vir uitbreiding is”.

Enkele predikante

wysig
  • Fourie, Jacobus Johannes van Niekerk, 10 April 1948 – 1959
  • Heyns, Hendrik Albertus, 26 September 1959 – 1963
  • Roelofse, 1963 - 1970
  • Scholtz, Philippus Lodewikus, 10 April 1970 – 10 April 1990
  • Louw, Paul Louis, 1977 – 1980
  • Van Lill, Christie, 1980 - 2005
  • Esterhuisen, Riaan, 1992 - huidig