NG gemeente Reddersburg

Die NG gemeente Reddersburg is die gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Vrystaatse dorp Reddersburg. Dis in 1910 gestig as slegs die 47ste gemeente van die Vrystaatse Kerk, 51 jaar nadat die Gereformeerde kerk Reddersburg in 1859 as die eerste gemeente van dié kerkverband in die Vrystaat tot stand gekom het. In 2016 het die gemeente 250 belydende en 80 dooplidmate gehad.

Ds. Pieter de Waal, die leraar van 1920 tot 1925, het die hoeksteen van Reddersburg se NG kerk op 1 Desember 1923 gelê.
Ds. D.J. Kriel was van 1911 af Reddersburg se eerste NG leraar, maar het in 1912 teruggekeer na die gemeente Erasmus, waarvandaan hy hierheen gekom het.
Reddersburg se ou NG kerkgebou.
Hoeksteen van die huidige kerkgebou
Ds. M.M. du Toit was van 1912 tot 1920 Reddersburg se tweede NG leraar.
Ds. Pieter de Waal, van 1920 tot 1925 Reddersburg se derde NG leraar. Dit was ook sy derde gemeente.
Ds. J.M.C. van den Berg. Reddersburg was, van 1938 tot 1942, sy eerste gemeente.
Ds. Jan Hendrik Crous, Reddersburg se NG leraar van 1950 tot sy eerste aftrede in 1953. Daarna was hy nog van 1958 tot 1961 leraar van Derby en van 1961 tot sy tweede en laaste aftrede in 1963 van Parys-Wes.

Stigting

wysig

Die gemeente is op 27 April 1910 gestig met ds. P. du Toit as konsulent. Op 10 April 1911 is die eerste leraar, naamlik ds. Kriel, hier bevestig, maar reeds op 18 November 1911 het hy na Erasmus vertrek. Die volgende leraar was ds. M.M. du Toit (7 September 1912 tot 20 Maart 1920). Dan volg ds. P. de Waal (1920 tot '25) hom op. Van 19 September 1925 tot 3 November 1927 het ds. P.S.Z. Coetzee as konsulent die gemeentelike werk met ywer en welslae waargeneem, waarna ds. Driessen tot 1931 hier gedien het. Hierna het di. D. de Vos, J.M.C. van den Berg, A. van der Merwe en G.J. Naudé agtereenvolgens die gemeente met groot seën bedien.

Sedert 1950

wysig

Ds. J.H.A. Crous is in 1950 hier bevestig. In die jare het die klein gemeente 'n nuwe kerkgebou onder leiding van ds. De Waal opgerig, 'n nuwe orrel is in 1933 aangekoop, 'n nuwe pastorie is omstreeks 1951 voltooi en die kerksaal is vroeg in die vyftigerjare, onder leiding van ds. Crous, vergroot en hernu — en dit alles sonder enige skuld. Die gemeente het deur pragtige samewerking groot bedrae vir bogenoemde werk byeengebring, asook vir die griepwese £500 en vir die Helpmekaarbeweging £950. In samewerking met Edenburg is 'n eie sendeling beroep, eers eerw. S.F. Skeen, wat jare met vrug hier gearbei het, en toe eerw. I. Steyn.

In 1952 kon die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum opmerk: "Hier bestaan verskeie kerklike verenigings, Kindersendingkrans, Sondagskool, OVS-Bond, asook 'n tak van die OVV, wat almal geseënde werk op die gebied van Armesorg en Sending verrig. Die eienskappe wat naas die seën van die Here tot die bloei van die gemeente bygedra het, is seker hartlike samewerking, eensgesindheid en oop hande en harte vir sy saak."

Enkele leraars

wysig
  • Matthys du Toit, 1912 – 1920
  • Pieter de Waal, 1920 – 1925
  • Jan Mattheüs Christiaan van den Berg, 1938 – 1942
  • Charles Jacobus Cassell, 1982 – 2003

Bronne

wysig

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig