Ds. Petrus Postma en sy derde vrou, Cecilia Johanna Venter. Hulle is getroud toe sy 29 was en hy is vyf dae voor haar 34ste verjaardag oorlede. Daarna was sy nagenoeg 27 jaar lank 'n weduwee.

Cecilia Johanna Postma (née Venter, Philipstown, Kaapkolonie, 23 Oktober 1885Pretoria, Suid-Afrika, 19 Julie 1946) was ’n predikantsvrou in die Gereformeerde Kerk wat, nadat sy 26 jaar lank weduwee was, in haar huis in Capital Park, Pretoria, vermoor is.

Cecilia Venter is op Philipstown gebore waar haar ouers gewoon het. Die dorp is in Mei 1863 aangelê as Gereformeerde kerkdorp vir lidmate van dié kerk wat nie langer die smaad en vervolging van die NG kerk op Colesberg kon verduur nie. Op haar geboortedorp het sy haar skoolopleiding ontvang. Ná haar vader se dood is haar moeder weer getroud, met Jan Coetzee van die plaas Brandvlei in die distrik Middelburg, Kaap, en het die familie ’n tyd lank daar gewoon waarna hulle na Steynsburg verhuis het.

Voor haar huwelik met ds. Petrus Postma het sy ’n tyd lank onderwys gegee in die distrik Waterberg, Transvaal. Ds. Postma (1854–1919), van 1880 tot 1919 predikant in vier Gereformeerde gemeentes en die oudste seun van die grondlegger van dié kerkverband, ds. Dirk Postma, wat volwassenheid bereik het, is in 1877 met sy eerste vrou, Maria Coetsee, getroud. Ná haar dood in 1908 is hy getroud met Aafke Nienhuis (of die weduwee Oosterhuis), wat in 1914 oorlede is. Reeds in Desember daardie jaar is hy en Cecilia (toe 29) op Steynsburg in die huwelik bevestig. Indertyd was hy predikant van die Gereformeerde kerk Heidelberg, sy laaste werkkring waarin sy jong eggenote saam met hom gearbei het. Sy was ’n niggie van sy eerste vrou. Al drie sy huwelike was kinderloos.

Haar man is onverwags op 4 Oktober 1919 oorlede op dieselfde daag dat sy kerkraad op sy versoek besluit het om by die meerdere vergadering aan te beveel dat hy, weens afnemende kragte, geëmeriteer word.

Ná haar man se dood, toe mev. Postma 33 jaar oud was, het sy ’n ruk lank op Potchefstroom gewoon, maar in 1923 verhuis na Swartruggens waar haar swaer en suster, ds. en mev. B.J. de Klerk, destyds gewoon het terwyl hy die Gereformeerde kerk Swartruggens in kombinasie bedien het. Ná haar man se dood, het mev. Postma haar kragte gewy aan die bevordering van die belange van haar kerk en volk, aldus die naamlose skrywer wat verantwoordelik was vir haar lewensberig in die Gereformeerde Kerk se Almanak van 1947. Sy het in verskillende inrigtings en verenigings gedien wat hoofsaaklik met die opheffing van die volk te doen gehad het. Nadat ds. De Klerk in 1940 die beroep na die kombinasie Klerksdorp aangeneem het, het sy nog ’n tyd lank op Swartruggens bly woon ’n einde in 1942 na Pretoria verhuis.

Haar ongetroude broer, Petrus Venter, wat by haar ingewoon het, was afwesig met sake ten tyde van haar moor op 19 Julie 1946. Sy was alleen tuis. Daardie nag het die skokkende tyding haar suster en swaer op Klerksdorp deur middel van die polisie van Pretoria bereik.

Sy is in Johannesburg begrawe waar ook die stoflike oorskot van haar man rus.

BronneWysig