Gereformeerde kerk Brits-Wes

Die Gereformeerde kerk Brits-Wes is die tweede gemeente van die GKSA op die dorp Brits in die provinsie Noordwes.

Gereformeerde Kerk
Brits-Wes
Sluit in  Gedeeltes van die distrik Brits
Klassis  Krokodilrivier
Huidige predikant(e)  vakant
Belydende lidmate  78
Dooplidmate  12
Adres Rooikoppies 44
Sonoppad
Brits
Geskiedenis
Stigtingsdatum  20 Januarie 1972
Afgestig van  Brits
Eerste predikant  W.J. van der Merwe (1972–'76)


Die Gereformeerde kerk Brits-Wes, hier afgeneem in Augustus 2008.
Dr. P.J. Pelser, die leraar van 1976 tot sy dood in Maart 1984.
Ds. P.J.J. van der Walt, van 1984 tot 1998, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Brits-Wes het in 1997 186 belydende en 65 dooplidmate gehad, maar in 2014 164 en 35, wat binne ’n jaar afgeneem het tot onderskeidelik 150 en 27. Die afname in die gemeente Brits tussen 2014 en 2015 was kleiner: die belydende lidmate het afgeneem van 401 tot 391 en die dooplidmate van 87 tot 82.

Die Gereformeerde kerk Brits het op 20 Januarie 1972 besluit om oor te gaan tot afstigting. Dit het daartoe gelei dat Brits-Wes op 4 Junie daardie jaar formeel van Brits afgestig het. Kort daarna is ’n stuk grond van 9 ha aan die Sonop-pad gekoop.

In die beginjare moes die gemeente heelwat rondval om ’n geskikte lokaal vir eredienste te kry; daarom het lidmate daarna verlang om ’n eie kerkgebou op te rig en as volwaardige kerk te kon optree. Eers het dit gelyk of ’n geldgebrek dié ideaal sou kelder, maar in 1976 het die kerkraad besluit om ’n boufonds te begin en daarmee deur te druk. ’n Jaar later het dit reeds op R31 000 gestaan.

Die pastorie is in Februarie 1978 voltooi en net daarna kon bouwerk aan die kerkgebou begin. Die argitek was G.T. de Villiers en die koste sou R143 000 beloop. Dr. P.J. Pelser het die gedenksteen op 16 September 1978 onthul en net meer as ’n maand later het die gemeente die gebou betrek. Die kerk is seskantig en het betonpanele as buitemure. Die Persutu-boumetode is gebruik. ’n Seskantige koepel met vensters rondom verskaf die lig in die gebou.

Predikante wysig

Die gemeente is reeds sedert ds. Gustav Opperman se vertrek in 2012 vakant.

  1. Van der Merwe, Wynand Jacobus, 1972 – 1976
  2. Pelser, dr. Petrus Jacobus, 1976 – 24 Maart 1984 (oorlede in die amp)
  3. Van der Walt, Philippus Johannes Jacobus, 1984 – 1998 (aanvaar sy emeritaat)
  4. Smit, Barend Christiaan, 1999 – 2004
  5. Opperman, Gustav, 2005 – 2012

Bronne wysig