Johannes Hendrik Kruger

Johannes Hendrik Kruger (plaas Kleinfontein, distrik Middelburg, Kaapkolonie, 22 Maart 1827 – omstreeks 1904) was ’n medestigter van die Gereformeerde Kerk in die destydse Kaapkolonie.

J.H. Kruger en sy tweede vrou, die weduwee Francina Kruger, gebore Coetzee.

Jeugjare en gesinslewe wysig

Kruger se vader was ook Johannes en sy moeder was Anna Catharina Maria Aucamp. Sy vader is oorlede toe hy 13 jaar oud was en so is sy moeder agtergelaat met ses kinders van wie hy die jongste was. Later is sy moeder getroud en wel met Johannes Jacobus Coetzee van die plaas Kalkfontein, Molteno. Die huwelik was slegs van korte duur toe ook haar tweede man oorlede is. In 1844 is sy opnuut getroud, dié keer met Jacobus Stephanus Kruger, van die plaas Leeuwfontein, distrik Venterstad. Op dié plaas het Johannes Hendrik Kruger gaan woon tot hy op 18-jarige leeftyd op 17 Junie 1844 met Hendrina Sophia Kruger getroud is. Uit dié huwelik is 13 kinders gebore van wie een, Pieter Kruger, omstreeks 1942 nog geleef het en koster was van die Gereformeerde kerk Steynsburg.

Johannes Henrik Kruger se eerste vrou is in 1869 oorlede. Ná nege maande, op 10 Januarie 1870, is hy weer getroud, met die weduwee Francina Hendrina Barendina Kruger, née Coetzee, ’n skoonsuyster van ds. Dirk Postma. Uit dié huwelik is twee seuns gebore. Die oudste was ds. J.C. Kruger, die vroeg gestorwe Gereformeerde predikant van Ladybrand. Die jongste van die twee seuns was Abraham Jacobus Kruger, wat omstreeks 1942 nog leef het.

J.H. Kruger het die plaas Verlatenfontein in die distrik Steynsburg aangelê waar sy jongste jare later nog gebore het.

Kerklike rol wysig

J.H. Kruger het ’n prominente rol in die afskeiding van die Gereformeerde Kerk gespeel. Jare lank was hy ook ouderling van dié kerkverband, eers van die gemeente Burgersdorp en later van Steynsburg. Hy was ’n wel belese man en ’n intieme vriend van ds. Dirk Postma, die eerste predikant van die Gereformeerde Kerk. Ook het Kruger baie belanggestel in die Kerk en op onderwysgebied veel bygedra. Vroeër het hy selfs die begeerte gehad om vir predikant te leer, maar weens omstandighede is hy daartoe verhoed. Sy wens was daarna altyd om ’n seun van hom as predikant te sien en dié wens is dan ook vervul, hoewel ds. J.C. Kruger ná net ’n kort tyd in die bediening oorlede is.

Kruger was, voogens ds. J.V. Coetzee in sy lewensbeskrywing in die GKSA se Almanak van 1942, ’n streng Gereformeerde man, tot aan sy dood, en "het hom nie met alle nuwighede opgehou nie". Ds. Coetzee skryf Kruger het "op 77-jarige leeftyd ... as Christen gesterf in die geloof". Sy eggenote is vyf jaar later ook oorlede.

Bronne wysig

  • (af) Van der Walt, ds. N.H. (hoofred.)1941. Almanak van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1942. Potchefstroom: Admin. Buro.