Wilhelm Adolph Alheit

Ds. Wilhelm Adolph Alheit (Carnarvon, 25 Maart 1853Kleinmond, 31 Desember 1910) was ’n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, een van die groot leiersfigure in dié kerkverband tydens die tweede helfte van die 19de en vroeë 20ste eeu, saam met onder andere (in geen bepaalde volgorde nie) dr. Andrew Murray, ds. J.R. Albertyn, proff. Charles Murray, Nicolaas Hofmeyr, Adriaan Moorrees, dr. J.D. Kestell, di. D.S. Botha, P.G.J. Meiring, Daniël Jozua Pienaar, Paul Nel en ds. W.A. Joubert.

Wilhelm Adolph Alheit
Ds. Wilhelm Adolph Alheit
Ds. W.A. Alheit

Naam Wilhelm Adolph Alheit
Geboorte 25 Maart 1853
Carnarvon, Kaapkolonie
Sterfte 31 Desember 1910
Kleinmond, Kaapland
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Colesberg, Dordrecht, Ceres
Jare aktief 1877-1910
Kweekskool Kweekskool, Stellenbosch

Herkoms en opleiding wysig

Alheit was die enigste seun van die Rynse sendeling eerw. Christoph Wilhelm Alheit (1817-’82). Sy vader is op 14 September 1847 op Tulbagh getroud met Magchel Johanna Sanetta Vos (7 Oktober 1817 - 13 Junie 1906), 'n dogter van Tulbagh se bekende ds. M.C. Vos. Een van ds. Alheit se susters is getroud met eerw. J. Gerdener, die vader van dr. G.B.A. Gerdener. Hy ontvang sy skoolopleiding aan die seunskool op Stellenbosch en sy teologiese opleiding aan die Kweekskool. Na sy legitimasie op 13 Augustus 1876 reis hy ’n tyd lank in Europa.

Gemeentebediening wysig

 
Die hoeksteen van die kerkgebou van die NG gemeente Dordrecht is vyf jaar voor ds. Alheit se koms gelê.

Eers op 16 Junie 1878 word hy in sy eerste gemeente, NG gemeente Colesberg, bevestig. Ná ’n geseënde bediening aanvaar hy op 22 September 1885 diens op Dordrecht. Hier beywer hy hom veral daarvoor om die Afrikaners wat verspreid in die Transkei gewoon het, kerklik te organiseer. Die totstandkoming van die nuwe gemeentes Elliot en Umtata was te danke aan sy en ander se ywer. Sy opvolger op Dordrecht was ds. D.S. Botha.

Op 19 Januarie 1894 aanvaar hy diens op Ceres in sy derde en laaste gemeente. In Maart 1900 verkry hy verlof van sy kerkraad om die Boerekrygsgevangenes in Groenpunt, Kaapstad, geestelik te bearbei.

In al sy gemeentes het hy uitstekende pastorale werk gedoen. Danksy sy geesdrif en bekwaamheid dien hy in talle Sinodale kommissies. Veral as lid van die Kakamas-kommissie verrig hy waardevolle werk en hy verdien die eer dat een van die nedersettings langs die Oranjerivier na hom vernoem is. As die seun van ’n sendeling het hy self ook ’n belangstelling in die sending getoon en was lid van die Binnelandse Sendingkommissie. Hy was ook lid van die Federale Raad van die NG Kerke, voor die totstandkoming van die Algemene Sinode die liggaam wat die vier provinsiale Sinodes saamgesnoer het.

Persoonlike lewe wysig

Hy is op 12 Junie 1878 op Caledon getroud met Sibilia Margaretha Albertyn, ’n dogter van ds. P.K. Albertyn. Uit die huwelik is vier NG predikante gebore: di. C.W., P.A., J.R. en B. Alheit.

Die Kerk is in rou gedompel toe hy saam met sy jongste dogter, Bella, op Oujaarsdag op Kleinmond verdrink. Hy was 56 jaar oud.

Bronne wysig