Henk Denkema

Dr. Hendrik Denkema (26 Maart 1935 - 9 Maart 2007) was tussen 1962 en 2000 predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Ds. Henk Denkema
Ds. Henk Denkema

Naam Hendrik Denkema
Geboorte 26 Maart 1935
Sterfte 9 Maart 2007 (op 71)
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Westonaria 1962–1967
Johannesburg-Suid 1967–1981
Welkom 1981–1985
Krugersdorp-Oos 1985–2000
Jare aktief 1962–2000
Kweekskool Potchefstroom

GemeentebedieningWysig

Nadat hy sy studie aan die Teologiese Skool Potchefstroom voltooi het, het dr. Denkema sy bedieningstyd as predikant in 1962 in die myngemeenskap van Westonaria begin. Ná vyf daar het hy in 1967 ’n beroep na die Gereformeerde kerk Johannesburg-Suid aanvaar, waar hy tot in 1981 gewerk het. Toe is hy na die Gereformeerde kerk Welkom, die enigste keer dat hy in ’n gemeente buite die Witwatersrand gearbei het, waar hy op 13 Januarie 1982 ontvang is. Net vier jaar later het hy ’n beroep aangeneem na die Wes-Rand toe hy predikant word van die Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos.

Dr. Denkema het in 2000 geëmeriteer. In sy laaste jare het hy hulpdiens in gemeentes verrig, tot hy ná ’n motorongeluk waarvan hy wonderlik herstel het, hom in Pretoria gevestig het. Hy is oorleef deur sy vrou, Riana, en kinders.

WaarderingWysig

Dr. Henk Stoker skryf in ds. Denkema se lewensberig in die GKSA se Almanak vir die jaar 2008: "Almal wat dr. Henk Denkema geken het, weet dat daar vir hom twee passies in sy bediening was, naamlik die opbou van die gemeente wat die Here aan sy sorg toevertrou het, en die uitbou van die koninkryk van ons God en Verlosser. Wat die opbou van die gemeente betref, was hy ’n man wat met erns en oorgawe gepreek en gebid het. Hy was ook ’n pastor by wie ’n mens duidelik kon sien hoe lief hy vir sy mense was.

"Wat die uitbou van die koninkryk betref, is daar min predikante wat met soveel ywer die blye boodskap aan almal wou bekend maak as dr. Henk. Aan die Wes-Rand waar ek sy buurman was (in Witpoortjie van 1988 tot 1995), het ek hom hoeveel keer met deernis en opgewondenheid hoor praat oor die mense wat hy op gereelde basis in die gevangenis besoek het. Op Sondae het hy na Krugersdorp se parke gegaan en net daar die evangelie verkondig aan hulle wat daar rondlê.

" 'n Keer het hy vir my vertel dat hy uitsien na sy verloftyd wat kom, want nou gaan hy nog meer tyd het om mense in die parke en op straat te bereik. Begrafnisse was vir hom geleenthede om die evangelie te bring aan mense wat nie noodwendig gereeld in 'n kerkgebou kom nie. Selfs op sy sterfbed in die hospitaal het hy vir die dokter gevra of die dokter se saak met die Here reg is. "

BronneWysig

  • (af) Stoker, dr. Henk in Vogel, ds. Willem. 2007. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2008. Potchefstroom: Administratiewe Buro.