Verskil tussen weergawes van "Gereformeerde kerk Potgietersrus"

 
== Vorige kerkgebou ==
[[Beeld:Eerste kerkgebou van die Gereformeerde kerk Potgietersrus, gebou op die hoekerf van Van Heerdenstraat en Van Riebeeckweg en in gebruik geneem op 29 Augustus 1931.jpg|duimnael|regs|320px|Die vorige kerkgebou, in gebruik geneem op [[29 Augustus]] [[1931]].]]
 
Maar die noodsaaklikheid van 'n nuwe kerkgebou het nie buite rekening gebly nie en is daar dadelik 'n boukommissie aangestel, naamlik T. Henning, P. de Boer, L. van der Walt en H. van Rooyen met laasgenoemde as saamroeper. Hierdie kommissie het dadelik ernstig begin werk en het ook toestemming verkry van die kerkraad om £330 by die Standard Bank te leen vir die aankoop van 'n erf om 'n kerk op te bou. Opvallend is dit dan dat die kerkraad 'n opsie neem op die erwe waar die huidige, nuwe kerkgebou staan, naamlik erwe 554 en 555. Die erwe het behoort aan br. P. de Boer. Hy sou dan die bestaande kerkerf oorneem vir £200 en dan sou die kerkraad hom nog £300 toegee. Op die vergadering van [[23 Januarie]] [[1931]] is finaal besluit om die genoemde twee erwe aan te koop en ds. H.J. Venter ontvang magtiging om koopbriewe en dokumente in dié verband namens die kerkraad te onderteken. Later word egter besluit om te bou op erf 139 en dat met die boukoste vir die nuwe kerk gebly moet word binne die perke van £350. In hierdie stadium raak die notuleboeke van die kerkraad weg en in die volgende notule in 'n nuwe boek van 'n vergadering gehou op [[27 Augutus|27]] tot [[30 Augustus]] [[1931]] deel die voorsitter mee "dat die notuleboek van die kerkraad nergens te vinde is nie". Gelukkig het hierdie notuleboek sy weg weer gevind na die argief van die kerk. En toe word gerapporteer in verband met die bou: "Die kommissie het ook groter gebou as wat vroeër besluit is: 30 x 48 i.p.v. 25 x 40. Die gebou sonder meubelment kos sowat £430 en die banke sowat £70.
 
Die jare van swaar finansiële druk (midde-in die [[Groot Depressie]]) het ook elders sy stempel op die kerkraadsnotules gedruk. Armoede in die gemeente het dikwels voorgekom en verpligtinge teenoor die Weeshuiskommissie kon nie nagekom word nie. Maar afgesien van die armoede in die moeilike jare moet daar met leedwese melding van gemaak word dat daar elders hardnekkige sondes in die gemeente voorgekom het. So was daar op byna elke vergadering van die dertigerjare sake aangaande danspartye en alles wat daarmee saamhang. Maar uit dieselfde notules het ook geblyk dat die ampsdraers hulle roeping nie verwaarloos het nie. Oral is getuienisse van ernstige vermaninge en plek-plek tughandelinge oor die volhardende sondaar.
 
Hier en daar vind gebeurtenisse in die breëre kerkverband ook sy weerklank in die notules. Hier word bydrae gevra vir 'n kerkgebou in [[Gereformeerde kerk Durban|Durban]]. Op 'n ander plek word besluit om die bedrag van £1 te stuur aan dr. [[Totius|J.D. du Toit]] as 'n geskenk „en 'n skin.-we te rig waarin die kerkraad van Potgietersrust dankbaar is vir die beryming van die Psalmboek in Afrikaans." (10 April 1936.) Op 'n ander plek word geld gevra deur ds. P.G.W. Snyman "om die Institusie van Calvyn te vertaal in die Oekraïnse taal omdat baie mense in Rusland onderdruk word. (9 Oktober 1936.) 'n Kollekte is daarvoor afgestaan.
 
== Koedoesrand stig af ==
84 974

wysigings