'n Staatsman of staatsvrou is gewoonlik 'n politikus of ander gesiene publieke persoonlikheid wat oor 'n lang en gerespekteerde loopbaan in politiek of regering op nasionale en internasionale vlak beskik. Die toekenning van sodanige eretitel word dikwels oorgelaat aan ondersteuners of kommentatore. Wanneer politici aftree, word dikwels na hulle as ouerstaatsmanne verwys.

Staatsmanskap suggereer ook 'n leierskapskwaliteit wat mense organisatories saambring, en van ouerskap, 'n gees van sorgsaamheid jeens andere en vir die geheel.

Die woorde staatsman of staatsvrou word losweg toegepas op enige staatshoof, enige senior politieke figuur, of enigeen wat op 'n gegewe oomblik staatsmanskaplike kwaliteite vertoon.

Aanhalings

wysig
  • Aristoteles – "Van mees dringende belang vir die staatsman is die opbou van 'n sekere morele karakter in sy medeburgers, naamlik 'n toegeneëntheid jeens deugsaamheid en uitvoering van deugsame aksies."
  • Harry S. Truman – "'n Politikus is 'n man wat regering verstaan. 'n Staatsman is 'n politikus wat reeds 15 jaar oorlede is."
  • Henry Kissinger – "Die plig van die staatsman is om die gaping tussen ervaring en visie te oorbrug."
  • Henry Kissinger – "Die taak van staatsmanne is om kompleksiteite op te los, en nie te oordink nie."
  • London's Evening News, 21 Julie 1960 – "Voortaan word 'n nuwe woord benodig. Vermoedelik sal ons haar 'n Staatsvrou moet noem. Dit is die suffragette se droom wat bewaarheid word." (Kommentaar op Sirimavo Bandaranaike se verkiesing tot eersteminister van Sri Lanka, die wêreld se eerste verkose vroueregeringsleier, alhoewel ander vrouestaats- en regeringshoofde en ander vroulike politieke leiers voorheen reeds na verwys is as "staatsmanne".)
  • Milton Friedman – "Een man se opportunisme is 'n ander man se staatsmanskap."
  • Otto von Bismarck – "Ek beskou selfs 'n seëvierende oorlog as 'n euwel, waarvan nasies danksy staatsmanskap verlos moet word."
  • James Freeman Clarke – "'n Politikus bedink die volgende verkiesings — die staatsman bedink die opvolgende geslagte."
  • Michail Gorbatsjof – "Wat is die verskil tussen 'n staatsman en 'n politikus?... 'n Staatsman doen wat hy glo in beste belang van sy land is, 'n politikus doen wat mees geskik is vir sy herverkiesing."

Kyk ook

wysig