Stadiums van morele ontwikkeling van die mens

Die ontwikkeling van 'n mens se moraliteit deur sy lewe word deur Lawrence Kohlberg in ses stadiums, wat weer in drie vlakke gegroepeer word, ingedeel.

Pre-konvensioneel wysig

Hierdie denkpatrone word veral in kinders (4-10 jaar) bespeur waar die eie ek imperatief is.

Stadium 1: die kind se gedrag word deur die vermyding van negatiewe gevolge gemotiveer.
Stadium 2: die kind tree op om beloning te ontvang.

Konvensioneel wysig

Jong volwassenes (10-13 jaar) openbaar dikwels hierdie beskouings gebaseer op die samelewing se waardes.

Stadium 3: Die kind tree op om ander se afkeuring te vermy.
Stadium 4: Die kind begin ooreenkomstig wet en plig op te tree.

Post-konvensioneel wysig

Persoonlike beginsels word die belangrikste basis van moraliteit (13 jaar tot volwassenheid).

Stadium 5: Die kind tree op om ander se respek te behou.
Stadium 6: Die kind begin om sy/haar eie beginsels te handhaaf.