Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente

Die doel van die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF) is om die kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika in stand te hou en te bevorder.

Deur die toeken van studiebeurse in die taal- en letterkunde en die geesteswetenskappe maak die fonds dit moontlik vir jong en skrander Suid-Afrikaanse M.A.- en D. Phil.-studente om uitruilprogramme tussen Suid-Afrikaanse en Nederlandse universiteite by te woon en toegang te kry tot hoëvlak-onderrig en -navorsing in Nederland. Die SSF maak ook reistoelaes vir navorsingsbesoeke en die bywoon van kongresse en kursusse. Genl. J.B.M. Hertzog het in 1889 met 'n beurs van die SSF in Amsterdam studeer. Die administrasie van die fonds is gevestig in die Suid-Afrika Huis in Amsterdam.

Op 5 Oktober 1885 het die Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging besluit om die SSF onder prof. C. Bellaar Spruijt (1842–1901) in die lewe te roep met Wessel Louis as die verteenwoordiger in die Zuid-Afrikaansche Republiek. Gedurende die eerste 50 jaar van die bestaan van die SSF is die studie van 376 Suid-Afrikaners in Nederland ondersteun.

Lees ook

wysig

Bibliografie

wysig
  • www.studiefonds-za-studenten.nl
  • www.zuidafrikahuis.nl
  • www.anv.nl