Suid-Afrikaanse Noodhulpliga

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga verleen hulp tydens rampe en ongelukke om die menslike leed te verlig en verskaf opleiding om aan hierdie eise te voldoen. Sy ideale kom nogal ooreen met dié van die St. John-ambulansbrigade en die Rooi Kruis.

Doelstellings wysig

Die eerste doelwit is om die publiek gesondheidsbewus te maak deur belangstelling in 'n gesonde leefwyse aan te wakker. 'n Gees van selfopoffering in diens van die medemens word as noodsaaklik beskou. Daarom moet lede leer om op doeltreffende wyse tydens noodgevalle op te tree. Om hierdie ideale te verwesenlik verskaf die organisasie opleiding en handleidings in volksgesondheid, noodhulp, tuisverpleging, openbare gesondheid, kindersorg, moederkunde en voedingsleer in Afrikaans, Engels, Xhosa, Zulu, Suid-Sotho, Venda en Pedi. Klasse word by fabrieke, kantore en skole aangebied.

Hoofkantoor wysig

Die hoofkantoor van die Liga is in Centurion, maar dit tree landswyd op. Takkantore is in Bellville en Alberton. By al drie kantore is noodhulptoerusting te koop.

Geskiedenis wysig

Op inisiatief van George Nezar van die ATKV en M.C. van Schoor, 'n Afrikaner-kultuurleier en ingenieur by die SAS & H (nou Transnet), is die Noodhulpliga in April 1935 gestig. Metteryd het dit takke landswyd en in Namibië gehad. Die aanvanklike doel was om die Afrikaner in sy moedertaal op 'n Christelike grondslag in noodhulp op te lei. By die skryf van die handleidings moes 'n Afrikaanse mediese terminologie geskep word, want Afrikaanse mediese skole het toe nog nie bestaan nie. Die Liga het dus ook so 'n besondere bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans gelewer. Aanvanklik was die Liga Afrikaans en blank, het lede in die openbaar 'n uniform gedra en was dit op 'n semi-militêre lees geskoei. In die beginjare het die lede opgetree onder beskerming van die ATKV, maar vanaf 1943 het dit 'n onafhanklike nie-winsgewende organisasie geword.

Leuse wysig

Die leuse op die Liga se wapen lui: “Kennis Liefde Diens”. “In diens van die medemens” is die slagspreuk.

Bibliografie wysig

  • Afrikaanse Kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, 1980. ISBN 0-620-04543-4
  • Venter, E.A.: 400 leiers in Suid-Afrika oor vier eeue – beskouinge oor vierhonderd leiersfigure in Suid-Afrika sedert die grondlegging. Potchefstroom: Die Skrywer, 1980. ISBN 0-620-03622-2
  • firstaidleague.co.za