Superkontinent

'n Superkontinent is 'n groot kontinent wat in die geskiedenis van die aarde bestaan het, en amper alle koninentale brokstukke (kratons) in een kontinent verenig het.

Die superkontinent Pangea.

In die lang geskiedenis van die plaattektoniek het dit verskeie kere gebeur, en dan het hulle weer opgebreek.