Teotokos

Griekse titel vir Maria

Teotokos (Grieks: Θεοτόκος, theotókos, letterlik "God-baarder") is ’n Griekse titel vir Maria, die moeder van Jesus, waarin erkenning daaraan gegee word dat sy die lewe geskenk het aan Jesus die God-mens en nie net aan Jesus die mens nie. Die term word veral in die Oosterse Christendom gebruik. In die meeste ander kerke, soos die Rooms-Katolieke Kerk, word die naam Moeder van God (Latyn: Mater Dei) verkies vanweë die gebrek aan ’n bevredigende vertaling vir die Griekse woord tokos.

Die Teotokos van Wladimir.

Nestorius, die patriarg van Konstantinopel, het verkondig dat Maria slegs Christus die mens gebaar het. Die Konsilie van Efese in 431 n.C. het besluit dat die titel "Teotokos" Maria wel toekom omdat Jesus se goddelike en menslike natuur nie geskei kan word nie.

Die moederskap van Maria word in die Rooms-Katolieke Kerk op 1 Januarie gevier op die hoogfees van die Plegtigheid van Maria, Moeder van God.

Teotokos word ook gebruik as ’n term vir ’n Oosters-Ortodokse ikoon, of soort ikoon, van Moeder en Kind (die naam Madonna word gewoonlik in die Weste gebruik). ’n Voorbeeld is "die Teotokos van Wladimir", ’n belangrike ikoon uit die 12de eeu.