'n Tweede taal is enige taal wat 'n mens na sy moedertaal leer. 'n Tweede taal kan by enige plek geleer word, soms leer mense tweede tale by die skool, soms leer hulle tweede tale by die huis.

Dit is moontlik dat 'n mens meer as een tweede taal kan leer; meeste Suid-Afrikaners ken meer as een of twee tale want Suid-Afrika het elf amptelike tale (Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Noord-Sotho, Sotho, Ndebele, Tswana, Swazi, Venda, Tsonga en Engels). Dit is ook moontlik dat 'n mens sy tweede taal beter as sy eerste taal kan praat.