Venturi-effek

Die venturi-effek is 'n verlaging in druk wanneer die vloeier deur 'n vernouing vloei. Die verlaging word beskryf volgens die Bernoullibeginsel:

VloeimetingWysig

 
Venturi-opstelling om vloei in 'n pyp te meet. Die temperatuur word benodig om die digtheid te bepaal.

Die venturi-effek kan gebruik word om die vloei van vloeiers te bepaal. Dit word gedoen deur 'n massa- en energiebalans tussen punt 1 en punt 2 te doen volgens die tekening aan die regterkant:

Energiebalans

Volgens die Bernoullibeginsel is:

 
 

Massabalans

             Indien  , dan:
             Indien  , dan:
             Indien  , dan:
 

Nou is daar twee vergelykings om die twee onbekendes,   en   op te los.

Waar:

Veranderlike Beskrywing Kommentaar
  Massavloei Nie in finale vergelykings nie.
  Volumevloei Nie in finale vergelykings nie.
  Druk Bekend. Dit word gemeet.
  Swaartekragversnelling 9.81 m/s2
  Hoogte h1 = h2 en kanselleer daarom uit.
  Digtheid Bekend. 'n Funksie van druk en temperatuur.
  Pyp deursnitarea Bekend
  Pyp binnediameter Bekend
  Snelheid Onbekend. Word bereken deur die twee vergelykings gelyktydig op te los.

Kyk ookWysig

Eksterne skakelsWysig