Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland

Stigting ZASM (Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland) is 'n Nederlandse organisasie met as doelstelling die bevordering van die Nederlandse kulturele en ekonomiese belange in Suid-Afrika. Om die doel te bereik het die vereniging 'n kultuursentrum in Suid-Afrika Huis in Amsterdam met 'n uitgebreide biblioteek en argief. Voorts steun dit onder andere die Maandblad Zuid-Afrika, die Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV), die Suid-Afrikaans Instituut, Huis der Nederlanden (SASNEV) in Pinelands (Kaapstad), Afrikaanse kultuuraktiwiteite in Nederland, die professoraat in Afrikaans aan die Universiteit van Amsterdam en die Groot Woordeboek Afrikaans en Nederlands (algemeen bekend as ANNA).

Nederlandse beleggers het teen die einde van die 19de eeu geld verskaf vir die oprigting van die Nederlands-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) (Nederlands-Suid-Afrikaanse Spoorwegmaatskappy) en die bou van die spoorlyn van Pretoria na Lourenco Marques (Maputo). Toe die Boere die Tweede Vryheidsoorlog verloor, is aan die aandeelhouers 'n skadevergoeding uitbetaal. Met die een miljoen gulden wat na die likwidasie van die NZASM oorgebly het, is in 1908 die Vereeniging ZASM (vanaf 1969 Stigting ZASM) opgerig. In 1923 koop die organisasie Suid-Afrika Huis. Die Stigting hou die dialoog tussen Nederland en Suid-Afrika in die apartheidsjare aan die gang ten spyte van die oorheersende gevoel in Nederland om Suid-Afrika te boikot.