1-2 Kronieke

dertiende boek van der Bybel, kompos van 29 hoofstuks
(Aangestuur vanaf 1 Kronieke)

1-2 Kronieke is die 13de en 14de boeke van die Hebreeuse Bybel.

1 Kronieke

wysig

Die boek begin met 'n reeks geslagsregisters waaruit blyk dat die Here sy beloftes van Genesis 1:28 en 12:2 gehou het en dan word gebeure wat reeds in Samuel en Konings beskryf is, oorvertel. Ander gegewens word bygebring om die besondere boodskap wat in die boek na vore kom, te beklemtoon: die goeie sorg van God vir sy volk onder die leiding van koning Dawid en sy nasate. In die boek val die klem sterk op wat Dawid gedoen het vir die tempeldiens in Jerusalem.

2 Kronieke

wysig

Die boodskap van 1 Kronieke word hier voortgesit: God se goeie sorg vir sy volk onder die leiding van Dawid en sy nasate. Dawid is die maatstaf waarvolgens die regering van die konings van Juda – Jerusalem beoordeel word. Groot klem val op die bou en inwyding van die tempel deur Salomo, die hervormings deur Asa, Josafat, Hiskia en Josia, en die mag wat koning Agab van Israel se afgodsdiens ook in Juda uitgeoefen het, 'n mag wat gebly het ten spyte van hervormingspogings en wat uiteindelik gelei het tot die ondergang van die ryk.