Albertyn-uitgewers

Suid-Afrikaanse uitgewersmaatskappy

C.F. Albertyn (Edms.) Bpk. was ‘n uitgewersmaatskappy van naslaanwerke in Afrikaans op Stellenbosch gevestig.

Die firma was bekend vir die reekse

  • Kinders van die Wêreld, gepubliseer in 1962 en bestaande uit 8 dele en ook beskikbaar in Engels
  • Die Vrou, ‘n ensiklopedie met artikels gemik op die vroue-leser
  • My Grootmeesters, ‘n musiek-ensiklopedie
  • Ensiklopedie van die Wêreld, ‘n algemene ensiklopedie in 11 dele, wat op datum gehou is en het later uit ongeveer 20 dele bestaan
  • Kalender van die Eeue, 2 volumes gepubliseer in 1981-1982.

Die maatskappy is op 30 November 1961 in Kaapstad gestig deur Christiaan Fick Albertyn, voorheen die algemene bestuurder van Nasionale Pers en is bygestaan deur Johan Jacobus Spies, ‘n vorige redakteur van Huisgenoot.

Alhoewel C.F. Albertyn die redakteur was van die bekende Afrikaanse Kinderensiklopedie, was sy firma nie die uitgewer daarvan nie. Hy was ook vir ‘n tyd lank die redakteur van die jeugtydskrif Die Jongspan.

Albertyn was die eerste persoon wat ‘n doktorsgraad in die sosiologie aan ‘n Afrikaanstalige universteit behaal het. Sy promotor was H.F. Verwoerd.

Bibliografie

wysig