Apollonios van Tyana

Apollonios van Tyana is 'n Griekse filosoof, afkomstig van Tyana in die Romeinse provinsie Kappadosië in Klein-Asië wat in dieselfde tyd as Jesus Christus geleef het.

Apollonios van Tyana
Gebore ca. 15 n.C.
Tyana, Kappadosië
Oorlede ca. 100 n.C. (op ca. 85)
Nasionaliteit Antieke Griekeland
Vakgebied Pythagoreanisme, Okkultisme
Beïnvloed deur Pythagoras
Invloed op Philostratus

Oorsprong wysig

Philostratus, die ouderling (c.170-247 n.C.) het 'n boek geskryf oor Apollonios van Tyana op versoek van keiserin Julia Domna. Keiserin Julia Domna het in 217 n.C. selfmoord gepleeg voordat Philostratos sy boek oor Apollonios kon voltooi. Philostratos plaas die lewe van Apollonios van 3 v.C. tot 97 n.C. Philostratos beweer dat hy toegang gehad het tot die dagboek van Damis, 'n navolger van Apollonios. Volgens Philostratos het Apollonios gewoon in die hof van die Koning van Vardanes I wat tussen 40 n.C. en 47 n.C. regeer het. Damis het Apollonios in Ninivé ontmoet tydens sy besoek aan Assirië.

Lewe wysig

Apollonios se geboorte word as 'n wonderwerk beskryf waarna hy uitgebeeld word as 'n wandelende leermeester in filosofie asook 'n wonderwerker. Alhoewel hy in Griekeland en Klein-Asië aktief was het hy ook gereis na plekke soos Italië, Spanje, Noord-Afrika, Mesopotamië, Indië en Etiopië. Apollonios was van 'n vroeë ouderdom af 'n navolger van Pythagoras. Hy het hom soos Pythagoras in 'n wit kleed aangetrek en het kaalvoet of met sandale geloop. Hy het al die reëls van Pythagoras nagevolg sonder enige kompromie. Hy het homself uitgespreek teen warm beddens, die eet van vleis en die drink van wyn aangesien dit volgens hom afbreek gemaak het aan die krag van konsentrasie. Hy het gehou by 'n vrugtedieet en het suiwer water gedrink. Op die ouderdom van 20 het Apollonios begin met 'n tydperk van stilte wat vir 5 jaar geduur het. Na die tydperk het hy na Mesopotamië en Iran gereis. Philostratos, in die beskrywing van Apollonios se lewe verwys na verskeie keisers naamlik: Nero, Titus, Domitianus en Nerva. Volgens Philostratos het Apollonios Rome binnegegaan in weerwil van keiser Nero se verbanning van alle filosowe. Later moes hy in die hof moes verskyn om sy eie verdediging voor keiser Domitianus te behartig. Hy het die keiser egter botweg ontken. Hy was aangekla dat hy saamgesweer het teen die keiser, menslike offerande gebring het en 'n plaag voorspel het deur van towerkrag gebruik te maak. Volgens Philostratos is Apollonios van Tyana by sy afsterwe opgeneem na die hemel by die tempel van Artemis Dyctyanna in Kreta, begelei van kore van maagde wat hom na die hiernamaals vergesel het.

Apollonios en Jesus Christus wysig

Daar is verskeie parallelle wat getrek word tussen die lewe van Apollonios en die van Jesus Christus. In die 5de eeu het vroeë Christene beweer dat Philostratos die verhaal van Apollonios geskoei het op die lewe van Jesus Christus. 'n Groot aantal kenners voer egter verskeie argumente aan wat daarop dui dat Philostratos nie bekend was met die "Nuwe Roomse Godsdiens" nie aangesien die Christelike kerk eers lank na Philostratos se boek die Kanon en die Christelike leer bevestig het. Daar word vandag steeds lyne van ooreenkomste getrek tussen die verhaal van Apollonios en dié van Jesus Christus in die Nuwe Testament.