Die Boek van Mormon is 'n boek van religieuse skrifture wat gebruik word as die hoofwerk van vier gekanoniseerde of Heilige Skrifte deur lidmate van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (LDS-Kerk) en ander denominasies binne die restourasionistiese Mormoonse kerkfamilie. Die boek is 'n verhaal van 'n groep mense, almal afstammelinge van die Israelitiese stam van Josef, wat Jerusalem sowat 600 jaar voor die geboorte van Jesus Christus verlaat het. Onder leiding van die profeet Lehi het hulle langs die weskus van die Arabiese skiereiland suidwaarts getrek en 'n skip gebou waarmee hulle na die Amerikas geseil het.

Boek van Mormon
Plekke in Sentraal-Amerika waar gebeure in die Boek van Mormon moontlik afgespeel het
Die eerste Europese uitgawe, gedruk in 1841 in Liverpool, Engeland. Hierdie stad was teen die middel van die 19de eeu die spilpunt vir die Kerk se uitgebreide sendingwerk in die Verenigde Koninkryk waar ook boeke en ander materiaal vir verspreiding in Indië, Suid-Afrika, Australië, eilande in die Stille Oseaan en selfs die Verenigde State gedruk en gestoor is. Die doelwit volgens 'n artikel deur Orson Pratt (1811–1881), 'n Amerikaanse wiskundige en lid van die Raad van Twaalf Apostels sowel as 'n vooraanstaande teoloog en skrywer, was om tenminste een Kerkpamflet in die hande van elke Britse burger te kry
Springs Preserve Museum, Las Vegas, Nevada, VSA

Die stigter van die LDS-kerk, Joseph Smith, het in 1827 beweer dat hy goue plate uit die hand van 'n engel met die naam Moroni sou ontvang het. Hy het die opdrag gekry om die tekste daarop te vertaal. Die vertaalwerk het op 7 April 1829 met die aankoms van Oliver Cowdery in Harmony, Pennsilvanië begin en is op 30 Junie voltooi.[1] Die eerste drukoplaag was 5 000; die eerste eksemplare is vanaf 26 Maart 1830 in E.B. Grandin se boekwinkel te Palmyra, New York verkoop.

Die oorspronklike vertaling staan amptelik bekend as Original Manuscript. Om moontlike verlies van die teks te voorkom, het Oliver Cowdery die hele Boek van Mormon in 'n tweede manuskrip gekopieer wat vandag as Printer's Manuscript bekend staan. Van hierdie tweede manuskrip het die drukker die eerste uitgawe van die Boek van Mormon geset. Met uitsondering van een enkele reël het die Printer's Manuscript volledig bewaar gebly en is tans in besit van die Community of Christ in Independence, Missouri. Daarenteen het slegs sowat 25 persent van die Original Manuscript bewaar gebly; hierdie teksgedeelte word in die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae se argiewe in Salt Lake City bewaar. Die res daarvan is in die 19de eeu vernietig.

Die eerste Engelse uitgawe van die boek, wat sentraal staan in die Kerk se sendingwerk, is in 1830 in Palmyra, New York gepubliseer. ´n Afrikaanse vertaling deur Johannes P. Brummer en Felix Mynhardt is in 1972 uitgegee.

Teen die einde van die 20ste eeu is die getal gedrukte eksemplare op meer as 100 miljoen beraam.[2] In 2011 is die mylpaal van 150 miljoen eksemplare bereik.[3] Die meeste eksemplare word tans in Salt Lake City gedruk; maar daar word ook gebruik gemaak van drukkerye in Brasilië, Duitsland, Japan, Suid-Korea en die Republiek van China (Taiwan).

Buite die LDS-Kerk en hul susterkerke erken nie een Christelike kerk of vereniging die histories-teologiese outentisiteit van die dokument nie. Nogtans word dit as een van die belangrikste werke van religieuse literatuur erken. Sy teksgeskiedenis - belangrike uitgawes is in 1830, 1837, 1840, 1879, 1920 en 1981 gepubliseer - word deur wetenskaplikes noukeurig bestudeer. 'n Omvattende lys van sekondêre literatuur met meer as 6 300 titels, saamgestel deur die Brigham Young-universiteit se Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS), het verskyn as A Comprehensive Annotated Book of Mormon Bibliography, onder redaksie van Donald W. Parry, Jeanette W. Miller en Sandra A. Thorne.[4]

Verwysings

wysig
  1. John W. Welch (red.): Reexploring the Book of Mormon. The F.A.R.M.S. Updates. Salt Lake City: Deseret Book Company and Provo: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies 1992, bl. 8
  2. Ronald W. Walker, David J. Whittaker and James B. Allen with a contribution by Armand L. Mauss: Mormon History. Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2001, bl. 200
  3. Churchofjesuschrist.org, 20 April 2011: Book of Mormon Reaches 150 Million Copies. Besoek op 29 Augustus 2020
  4. Walker, Whittaker and Allen (2001), bl. 200

Eksterne skakels

wysig
BYU Maxwell Institute Study Edition of the Book of Mormon

Die Boek van Mormon - elektroniese teks

The Joseph Smith Papers - Die Joseph Smith Papiere (Engels)

Vertalings in Suid-Afrikaanse tale

Kritiese benaderings