Boek van Mormon

Die Boek van Mormon is 'n boek van religieuse skrifture wat gebruik word as die hoofwerk van vier gekanoniseerde of Heilige Skrifte deur lidmate van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (LDS-Kerk) en ander denominasies binne die restourasionistiese Mormoonse kerkfamilie. Die eerste Engelse uitgawe van die boek, wat sentraal staan in die Kerk se sendingwerk, is in 1830 in Palmyra, New York gepubliseer. ´n Afrikaanse vertaling deur Johannes P. Brummer en Felix Mynhardt is in 1972 uitgegee. Teen die einde van die 20ste eeu is die getal gedrukte eksemplare op meer as 100 miljoen beraam.[1]

Die eerste Europese uitgawe, gedruk in 1841 in Liverpool, Engeland. Hierdie stad was teen die middel van die 19de eeu die spilpunt vir die Kerk se uitgebreide sendingwerk in die Verenigde Koninkryk waar ook boeke en ander materiaal vir verspreiding in Indië, Suid-Afrika, Australië, eilande in die Stille Oseaan en selfs die Verenigde State gedruk en gestoor is. Die doelwit volgens 'n artikel deur Orson Pratt (1811–1881), 'n Amerikaanse wiskundige en lid van die Raad van Twaalf Apostels sowel as 'n vooraanstaande teoloog en skrywer, was om tenminste een Kerkpamflet in die hande van elke Britse burger te kry
Springs Preserve Museum, Las Vegas, Nevada, VSA

Die stigter van die LDS-kerk, Joseph Smith, het in 1827 beweer dat hy goue plate uit die hand van 'n engel met die naam Moroni sou ontvang het. Hy het die opdrag gekry om die tekste daarop te vertaal. Na bewering het Hebreeuse immigrante in Amerika - volgens die die voorvaders van die huidige Eerste Nasies - die tekste geskryf. Die boek is na die beweerde hoofskrywer, Mormon, vernoem.

Buite die LDS-Kerk en hul susterkerke erken nie een Christelike kerk of vereniging die histories-teologiese outentisiteit van die dokument nie. Nogtans word dit as een van die belangrikste werke van religieuse literatuur erken. Sy teksgeskiedenis - belangrike uitgawes is in 1830, 1837, 1840, 1879, 1920 en 1981 gepubliseer - word deur wetenskaplikes noukeurig bestudeer. 'n Omvattende lys van sekondêre literatuur met meer as 6 300 titels, saamgestel deur die Brigham Young-universiteit se Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, het verskyn as A Comprehensive Annotated Book of Mormon Bibliography, onder redaksie van Donald W. Parry, Jeanette W. Miller en Sandra A. Thorne.[2]

VerwysingsWysig

  1. Ronald W. Walker, David J. Whittaker and James B. Allen with a contribution by Armand L. Mauss: Mormon History. Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2001, bl. 200
  2. Walker, Whittaker and Allen (2001), bl. 200

Eksterne skakelsWysig

Die Boek van Mormon - elektroniese teks

The Joseph Smith Papers - Die Joseph Smith Papiere (Engels)

Vertalings in Suid-Afrikaanse tale

Kritiese benaderings