Daar is in Suid-Afrika ‘n dertigtal plek- en riviername met die woord “brak”. Dit toon dat die aard van die grond ‘n groot rol gespeel het by die naamgewing. Van die bodemgesteldheid hang dit af of die gebied geskik is vir landbou en veeteelt.

Bekende voorbeelde van sulke name is: