Entomologie

Entomologie is 'n tak binne die biologie wat spesiaal op die studie van insekte gerig is. Mense wat insekte bestudeer word entomoloë genoem.

Deel van 'n groot versameling kewers

Mense het insekte sedert prehistoriese tye bestudeer, maar hulle is eers vanaf die vroeë 16de eeu wetenskaplik bestudeer. Entomologie is dikwels 'n hulpwetenskap, veral vir die landbou, omrede van die insekte as pes kan optree.