Fasors

(Aangestuur vanaf Fasor)

In fisika en ingenieurswese is 'n fase vektor (of fasor) 'n voorstelling van 'n sinusiede waarvan die amplitude(A of R), hoekfrekwensie() en fase hoek() nie verander met tyd nie. 'n Fasor bestaan uit twee komponente nl. die reële en imaginêre (dikwels met 'n "j" of 'n "i" voorgestel) komponente wat elk op 'n as voorgestel word. Fasors kan in verskeie vorme geskryf word nl. reghoekige vorm, polêre vorm en eksponensieële vorm.

Definisie wysig

 
'n Voorstelling van 'n fasor  wat die reële deel teenoor die imaginêre deel stel waar   'n komplekse getal is en die lengte van   'n reële getal   is.
 
'n Voorstelling van 'n 'fasor teenoor 'n sinusied

Euler se formule wys dat sinusiede wiskundig voorgestel kan word deur die som van 'n reële getal met 'n imaginêre getal.

Vir fasor Z

  (reghoekige vorm)
  (polêre vorm)
  (eksponensieële vorm)

Nota:

  (Sien grafiese voorstelling regs vir meer detail)

(Waar   die amplitude van die sinus golf is en   die lengte van die fasor.)