Koördinasiegetal

Sulfur-hexafluoride-3D-balls.png
SF6 k.g.=6
Phosphorus-pentafluoride-3D-balls.png
PF5 k.g.=5

Die koördinasiegetal van 'n atoom dui in die chemie aan hoeveel nabure hierdie atoom besit. Die nabure word gewoonlik ligande genoem.

Koördinasiegetalle kan wissel van twee soos in goudchloried AuCl, tot agt in sesiumchloried of nog meer. Koördinasiegetalle wat volop is in die chemie is 4 vir 'n tetraëdriese omringing en 6 in 'n oktaëdriese omringing.

Die grootte van 'n atoom, soos gevind deur die afstande tot sy nabure in sy verbindings te vergelyk, hang gewoonlik af van die koördinasiegetal omdat die sterkte van die binding ook van die omringing afhang.