Louw Wepener

Suid-Afrikaanse militêre leier

Louw Wepener (21 Julie 1812 - 1865) was 'n kommandant in die Oranje-Vrystaat. Hy is dood in 1865 terwyl hy en 'n klompie burgers Koning Moshoeshoe van die Basoetos se bergvesting (in die huidige Lesotho) bestorm het. Moshweshwe se vesting het as Thaba Bosiu of Berg van die Nag bekend gestaan. Die Basoeto-oorloë het van 1858 tot 1865 plaasgevind en het plaasgevind nadat die Basoeto's nedersettings in die Oranje-Vrystaat aangeval het nadat hulle voorheen deur die kommando's uitgedryf is uit die gebied.

Die graf van Louw Wepener

Wepener en sy burgers het teen 'n oormag geveg en Wepener is bekend vir sy heldhaftige optrede tydens die aanval op Thaba Bosiu.

Wepener is vereer deurdat 'n dorp in die Suid-Vrystaat, Wepener, sowel as 'n Weermageenheid die Regiment Louw Wepener (sedertdien ontbind) na hom genoem is. Die dorp is twee jaar ná sy dood in 1867 gestig. Twee militêre dekorasies is ook na hom vernoem: die Louw Wepener-dekorasie (1952-1975) en die Louw Wepener-medalje (1967-1975), albei vir dapperheid.