Lys van politieke partye in Nederland

Wikimedia lysartikel

Nederlandse politiek
Stategeneraal
Eerste Kamer
Tweede Kamer
Provinsiale State
Munisipale raad
Koning
Eerste minister
Kabinet
Gedeputeerde State
Kommissaris van die Koning
Kollege van burgemeester en wethouders
Burgemeester
Hoge Raad
Raad van State
Algemene Rekenkamer
Nasionale Ombudsman
Waterskap
Politici
Politieke partye
Verkiesings

Hierdie is 'n lys van (voormalige) politieke partye in Nederland.

Huidige politieke partye

wysig
Party Nederlandse naam Afkorting Politieke ideologie
50PLUS 50PLUS 50+ ouereparty
Belang van Nederland Belang van Nederland BVNL regs-liberaal
BIJ1 BIJ1 BIJ1 anti-rassisme
BoerBurgerBeweging BoerBurgerBeweging BBB platteland
Christen-Demokratiese Appèl Christen-Democratisch Appèl CDA christen-demokraties
ChristenUnie ChristenUnie CU ortodoks-Protestants
Demokrate 66 Democraten 66 D66 links-liberaal
DENK DENK DENK mense van buitelandse afkoms
Forum vir Demokrasie Forum voor Democratie FVD populisties
Friese Nasionale Party (Fries) Fryske Nasjonale Partij FNP Fries-nasionalisties, regionalisties
GroenLinks GroenLinks GL links-ekologies
Nuwe Sosiaal Kontrak Nieuw Sociaal Contract NSC christen-demokraties
Onafhanklike Politiek Nederland Onafhankelijke Politiek Nederland OPNL bundeling van provinsiale partye
Party van die Arbeid Partij van de Arbeid PvdA sosiaal-demokraties
Party vir die Diere Partij voor de Dieren PvdD diereregte
Party vir die Vryheid Partij voor de Vrijheid PVV populisties
Regte Antwoord 21 Juiste Antwoord 21 JA21 regs-liberaal, nasionalisties
Sosialistiese Party Socialistische Partij SP sosialisties
Staatkundig Gereformeerde Party Staatkundig Gereformeerde Partij SGP ortodoks-Gereformeerd
Volksparty vir Vryheid en Demokrasie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD regs-liberaal
Volt Nederland Volt Nederland Volt Europees

Voormalige politieke partye

wysig
Party Afkorting Politieke ideologie Opgegaan in
Algemene Oueres Verbond AOV oueresbelange Verenigde Seniore Party (VSP) en Oueresunie
Anti-Revolusionêre Party ARP christen-demokraties (Gereformeerd) Christen-Demokratiese Appèl (CDA)
Boereparty BP boerebelange, regs-liberaal Regse Volksparty (RVP)
Bond van Vrye Liberale BVL regs-liberaal Liberale Staatsparty (LSP)
Christelik-Historiese Unie CHU christen-demokraties (Hervormd) Christen-Demokratiese Appèl (CDA)
Demokraties-Sosialiste 1970 DS'70 regs-sosiaal-demokraties opgehef
Evangeliese Volksparty EVP links-Christelik GroenLinks (GL)
Gereformeerd Politiek Verbond GPV ortodoks-Gereformeerd ChristenUnie (CU)
Katolieke Volksparty KVP christen-demokraties (Katoliek) Christen-Demokratiese Appèl (CDA)
Kommunistisese Party van Nederland CPN kommunisties GroenLinks (GL)
Leefbaar Nederland LB populisties
Liberale Staatsparty LSP regs-liberaal Volksparty vir Vryheid en Demokrasie (VVD)
Liberale Unie LU liberaal Liberale Staatsparty (LSP)
Lys Pim Fortuyn LPF populisties opgehef
Nasionaal-Sosialistiese Beweging NSB nasionaal-sosialisties opgehef
Nederlandse Ondernemers Party NMP liberaal
Onafhanklike Senaatsgroep OSF bundeling van provinsiale partye Onafhanklike Politiek Nederland (OPNL)
Pasifisties Sosialistiese Party PSP pasifisties-sosialisties GroenLinks (GL)
Politieke Party Radikale PPR (Christelik)-sosialisties GroenLinks (GL)
Reformatoriese Politieke Federasie RPF ortodoks-Protestants ChristenUnie (CU)
Rooms-Katolieke Party Nederland RKPN ortodoks-Katoliek
Rooms-Katolieke Staatsparty RKSP christen-demokraties (Katoliek) Katolieke Volksparty (KVP)
Sentrumdemokrate CD uiters regs
Sentrumparty CP uiters regs CP'86
Sosiaal Demokratiese Arbeiders Party SDAP sosialisties Party van die Arbeid (PvdA)
Unie 55+ U55+ oueresbelange Oueresunie
Vrysinnig Demokratiese Bond VDB links-liberaal Party van die Arbeid (PvdA)

Bronne

wysig