Die Moodygrafiek of Moodydiagram is 'n grafiek in nie-dimensionele vorm wat die verband gee tussen die Darcy-Weisbach wrywingsfaktor, Reynoldsgetal en relatiewe ruheid vir volledig ontwikkelde vloei in 'n ronde pyp. Dit kan gebruik word om die drukval of vloeitempo in so 'n pyp te bereken.

Moodygrafiek wat die Darcy-Weisbach wrywingsfaktor stip teenoor die Reynoldsgetal vir verskillende pypruhede.

'n Alternatiewe metode om die wrywingsfaktor te bereken is die Colebrookvergelyking.

Kyk ook wysig