Pous Leo kan verwys na 'n aantal pouse van die Rooms-Katolieke Kerk, naamlik: