Pous Sixtus

Pous Sixtus kan verwys na 'n aantal pouse van die Rooms-Katolieke Kerk, nl.: