Shepstone-familie

Die Shepstone-familie het ‘n prominente rol gespeel in die geskiedenis van Suid-Afrika en KwaZulu-Natal in die besonder. Hulle oorheersende rol was nie slegs beperk tot die politieke terrein nie, maar was ook op die administratiewe, regterlike, kerklike en maatskaplike gebied.

Die bekendste familielede was


John William Shepstone (Westbury-on-Trym, Bristol, Engeland, 1796 - Kamastone, naby Queenstown, in die Oos-Kaap, 26 Mei 1873)


sir Theophilus Shepstone

 • seun van eerw. John William Shepstone
 • Theophilus het 6 seuns en 3 dogters gehad


John Wesley ("Misjan") Shepstone (Grahamstad, 29 Maart 1827 - Pietermaritzburg, 23 Januarie 1916)

 • vierde seun van eerw. J.W. Shepstone
 • J.W. Shepstone was ‘n Natalse staatsamptenaar, landdros, regter, diplomaat, kenner van die Zulu-taal en -kultuur


Henrique Charles Shepstone (Peddie, 18 Januarie 1840 - Durban, 17 Oktober 1917)

 • oudste seun van sir Theophilus
 • Henrique was staatsamptenaar in Natal en Transvaal, landdros, regter, Zulu-raadgewer, Zulu-taalkundige
 • uitstaande sportman: krieket en ruiter


Theophilus (“Offy”) Shepstone (Peddie, 19 Junie 1843 - Johannesburg, 7 Maart 1907)

 • derde seun van sir Theophilus
 • prokureur, advokaat, Natalse politikus, Zulu-raadgewer, boer, kenner van Afrika-tale, soldaat, adviseur vir die Swazi’s van 1887-1891
 • veelsydige sportman


Francis Alan (Frank) Shepstone (25 April 1879 – 1952)

 • seun van Offy
 • regter


Dennis Gem Shepstone (7 Februarie 1888- )


Basil John Shepstone


BibliografieWysig

 • Leverton, B.J.: The Shepstone Papers. In: Lantern. Tydskrif vir Kennis en Kultuur. Jaargang 15, nr. 3, Maart 1966.