Simon Stevin of Stevijn (Brugge, 1548Den Haag of Leiden, 1620) was 'n natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaandere. Hy het die desimale stelsel vir breuke uitgevind en gee aan dit 'n wiskundige grondslag. Hy lewer as pionier vele bydraes tot teorie en praktyk in wiskunde, natuurkunde en toegepaste wetenskappe soos waterboukunde en landmeetkunde. Nederlands verkry danksy Stevin sy eie wetenskaplike terme wat uitgedink en gepopulariseer is soos "wiskunde", "natuurkunde", "skeikunde", "sterrenkunde", en "meetkunde", "wijsbegeerte".[bron?][1]

Simon Stevin. Akademies Historiese Museum, Universiteit Leiden
Handtekening
Die Thiende: bladkant 13 met 'n voorbeeld hoe decimale breuken word opgeteld.
Desimale notasie van 184,54290.

PublikasiesWysig

 
Oeuvres mathematiques, 1634
 • Tafelen van interest, Mitsgaders De Constructie der selver, 1582
 • Problemata geometrica, 1583
 • L'arithmétique, 1585 (algemene metode in die oplos van algebraïse vergelykings)
 • De Thiende, 1586
 • De Beghinselen der Weeghconst, 1586
 • De Beghinselen des Waterwichts, 1586
 • Het Burgerlick Leven, 1590
 • De Stercktenbouwing, 1594
 • De Weeghdaet
 • De Beghinselen des Waterwichts
 • Wisconstighe Ghedachtenissen (bevat o.m. die publikasies De Driehouckhandel (Trigonometrie), De Meetdaet (Landemeetkunde) en De Deursichtighe (Perspectiefleer))
 • De Havenvinding, 1599
 • Vande oirdeningh der steden, 1600
 • Meetdaet, 1605
 • De Hemelloop, 1608
 • Vorstelicke Bouckhouding, 1608
 • Castrametatio, dat is legermeting en Nieuwe Maniere van Stercktebou door Spilsluysen, 1617
 • De Spiegheling der Singconst
 • Œuvres mathématiques..., geredigeer deur Albert Girard, postuum, 1634
 • Materiae Politicae. Burgherlicke Stoffen, postuum, 1649

VernoemingsWysig

 • In Brugge staan 'n standbeeld van hom op die Simon Stevinplein; 'n kampus van die "Hogeschool West-Vlaanderen" is ook na hom vernoem.
 • Die studievereniging vir die studie van werktuigboukunde aan die Tegniese Universiteit Eindhoven is vernoem na Simon Stevin: W.S.V. Simon Stevin.
 • Op die kampus van die Tegniese Universiteit Delft is 'n area, 'n loopweg en die makro-laboratorium van die fakulteit Siviele Tegnieke en Geowetenskappe na Stevin vernoem[1].
 • In Oudenbosch vind die "Volkssterrenwacht Simon Stevin" reeds jare lank plaas (deesdae die "Quasar Heelal" te Hoeven).
 • In Brugge bestaan die vasvraeprogram Syfers en Letters onder die klub naam Simon Stevin reeds sedert 1992. Elke twee weke word daar 'n speelaand gehou.
 • Die "onderzoeks- en stimuleringsprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie" wat gesamentlik deur die Vlaamse en Nederlandse owerhede gefinansier word het die naam "Stevin" gekry. Dit is 'n akroniem vir "Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands".[2]
 • STEVIN is 'n rekenaar wat om en by 1960 deur Philips gemaak is. Die afkorting staan vir "Snel Tel En Vermenigvuldig Instrument".
 • "De Koninklijke Landmacht" vernoem die Simon Stevinkaserne ter van hom.
 • Simon Stevin is ook die naam van die "Vlaams Vestingbouwkundig Centrum", wat historiese vestingwerke in Vlaandere inventariseer en poog om dit vir die nageslag te behou.
 • Die "Vlaams Instituut voor de Zee" (VLIZ) het 'n ondersoekskip na<i id="mwAdE">Simon Stevin</i> vernoem.
 • "Stevin Natuurkunde voor die bovenbouw" is die naam van 'n lesmetode vir natuurkunde in die voorbereidende wetenskaplike onderwys.
 • "N.B. De Stevinsluizen" in die Afsluitdyk is na Hendrik Stevin, die seun van Simon Stevin, vernoem.
 • Die tegnologiestigting STW reik jaarliks die Simon Stevin-prys uit aan wetenskaplikes wat uitblink in toegepaste wetenskap.[3]

WerkeWysig

 • Principal works of Simon Stevin[4]
 • De Huysbou[5]