Verskil tussen weergawes van "Hendrik Steyn"

2 731 grepe bygevoeg ,  5 jaar gelede
=== Hersiening van die Bybelvertaling ===
Nouliks het die Afrikaanse Bybel verskyn of ds. Steyn neem die inisiatief vir die hersiening van die teks. Hy nader die eindvertalers hieroor persoonlik en spoor hul aan om die werk dadelik aan te pak. Taalfynproewer soos hy was, wou hy seker maak dat die Bybel in die allerbeste Afrikaans verskyn. So sou die Bybel 'n standardiserende invloed uitoefen op Afrikaans wat as skryftaal toe nog betreklik jonk en derhalwe in meer as een opsig nog vloeibaar was. Twintig volle jare (1933– '53) is moeisaam aan die grondige hersiening bestee. Ook hierdie blye dag is hy gegun toe hy op [[30 Augustus]] [[1953]] met die groot Bybelfees op [[Stellenbosch ]]die prag-eksemplare van die Kanselbybel in die hersiene teks aan hoogwaardigheidsbekleërs kon oorhandig. Danksy sy ywer en ondernemingsgees is hierdie hersiene Afrikaanse Bybel hierna in 'n ryke verskeidenheid uitgegee.
 
=== Bybels in swart tale ==
Ds. Steyn het ewe hard gewerk om die Bybel in steeds meer inheemse tale van Suider-Afrika beskikbaar te stel: in Verenigde Xhosa, Kwanyama, Herero, Ndonga, Tswana, Verenigde Shona en Mende, om maar net enkeles te noem.
 
=== Bouer van Bybelhuise ===
Toe ds. Steyn aan die begin van 1955 op die punt staan om af te tree, het 'n woordvoerder van die Genootskap hom soos volg hieroor uitgelaat : “Toe ds. Steyn destyds in Januarie 1922 as Sekretaris van Kaapland die werk aangeneem het, was die depot in Langmarkstraat 150 geleë en het dit bestaan uit slegs een kamer met 'n personeel bestaande uit die sekretaris, 'n toonbankklerk en 'n pakker. Die pakker was oorkant die straat, ook in 'n enkele kamertjie. In Johannesburg was hulle gehuisves in 'n bouvallige geboutjie met ook slegs drie lede in die personeel. In Durban het hulle saam met 'n ander onderneming een kamer gedeel en hul verteenwoordiger daar was 'n pensioentrekker met 'n Zoeloe-bediende. Ds. Steyn het gevoel dat dit 'n oneer was aan die Woord van God om in sulke treurige omstandighede gehuisves te wees en het dadelik begin werk om sake te verander. Reeds aan die einde van sy eerste jaar het hy daarin geslaag om 'n drieverdiepinggebou vir die Bybelgenootskap op die huidige standplaas te Groentemarkplein aan te koop. Hy het altyd sy oog op daardie plek gehad, omdat hy aan die toekoms gedink het en 'n sentrale plek vir die Woord van God in die Moederstad wou hê. Hy het ook volgehou totdat daar in Kaapstad, Johannesburg en Durban in baie prominente posisies drie deeglike Bybelhuise verrys het. Van daardie Bybelhuise gaan daar in normale tye jaarliks sowat 'n halfmiljoen Bybels en Bybeldele in meer as 100 tale na die Unie (van Suid-Afrika) en omliggende dele uit.”
 
=== Reorganisasie van die Genootskap ===
Nouliks het ds. Steyn diens aanvaar of hy het besef dat die werk van die Genootskap hier te lande geweldig gestrem word “deurdat plaaslik nie een verantwoordelike hoof was om die beleid uit te voer en om die verskillende kantore met advies te dien nie en so sake ten beste te behartig nie". Die afstigting van die Central South African Agency in 1902, met sy eie sekretaris in Johannesburg wat regstreeks met Hoofkantoor geskakel het, het gelei tot 'n verdeelde beheer. Reeds in 1933 het ds. Steyn ernstig begin pleit vir reorganisasie, naamlik die aanstelling van een Algemene Sekretaris vir die hele Suid-Afrika, met vier Organiserende Sekretarisse onder hom. Eers in 1948 het hy Hoofkantoor oorreed om voormelde reorganisasieplan van hom te aanvaar. Uit erkenning vir sy getroue arbeid en onuitblusbare ywer, het Londen hom toe aangestel as die eerste Algemene Sekretaris van die Genootskap in Suid-Afrika.
 
== Gesinslewe ==
85 293

wysigings