Volkslied van den Oranjevrijstaat

Die volkslied van den Oranje-vrijstaat was vanaf 1854 tot 1902 gebruik in die onafhanklike boererepubliek van die Oranje-Vrystaat.

Bladmusiek van die Volkslied van den Oranjevrijstaat.

Die oorspronklike Nederlandse teks Wysig

 

Heft, Burgers, ’t lied der vrijheid aan
En zingt ons eigen volksbestaan!
Van vreemde banden vrij,
Bekleedt ons klein gemenebest,
Op orde, wet en recht gevest,
Rang in der Staten rij.
Rang in der Staten rij.

Al heeft ons land een klein begin,
Wij gaan met moed de toekomst in,
Het oog op God gericht,
Die niet beschaamt wie op Hem bouwt,
Op Hem als op een burcht vertrouwt,
Die voor geen stormen zwicht.
Die voor geen stormen zwicht.

Zie in gena’ en liefde neer
Op onze President, o Heer!
Wees Gij zijn toeverlaat!
De taak, die op zijn schouders rust,
Vervulle hij met trouw en lust
Tot heil van volk en staat!
Tot heil van volk en staat!

Bescherm, o God, de Raad van’t land,
Geleid hem aan Uw vaderhand,
Verlicht hem van omhoog,
Opdat zijn werk geheiligd zij
En vaderland en burgerij
Ten zegen strekken moog’!
Ten zegen strekken moog’!

Heil, driewerf heil de dierb’re Staat,
het Volk, de President, de Raad!
Ja, bloei’ naar ons gezang
De Vrijstaat en zijn burgerij,
In deugden groot, van smetten vrij,
Nog tal van eeuwen lang!
Nog tal van eeuwen lang!

 

Afrikaanse Teks Wysig

 

Hef Burgers, lied van vryheid aan,
Besing ons eie volksbestaan!
Van vreemde bande vry.
Beklee ons klein gemenebes,
Op orde, wet en reg gestig,
Rang in die Statebond
Rang in die Statebond.

Al het ons land 'n klein begin,
Ons gaan met moed die toekoms in
Ons oog op God gerig
Wat nie beskaam wie op Hom bou
Op Hom as 'n rots vertrou,
Wat voor geen storm swig
Wat voor geen storm swig.

Sien in genade en liefde neer
Op ons President o Heer
Wees U sy toevlugsoort
Die taak, wat op sy skouers rus
Vervul hy met trou en lus
Tot heil van volk en staat
Tot heil van volk en staat!

Beskerm o God, die Land se Raad,
Lei hom aan U Vaderhand,
Verlig hom van omhoog,
Sodat sy werk geheilig word.
En Vaderland en burgerland
tot U seën mag strek
Tot U seën mag strek.

Heil driewerf, heil die dierbare staat
Die Volk, die President, die Raad!
Ja, bloei na ons gesang
Die Vrystaat en sy Burgers
In Deugde groot, van smet bevry,
Nog baie eeue heen
Nog baie eeue heen

 

Sien ook Wysig

Bronne Wysig