Wikipedia:Argumente om te vermy tydens verwyderingsbesprekings

Hier volg 'n lys van argumente wat dikwels in verwyderingsbesprekings gesien kan word. Hierdie argumente moet hoofsaaklik vermy word of ten minste deur ander geldige argumente ondersteun word, siende dat hulle nie gebaseer is op Wikipedia se verwyderingsbeleid nie, maar dikwels gebaseer is op ander kwessies, wat nie werklik relevant tot die verwydering van die blad op Wikipedia is nie. Net omdat 'n argument hier verskyn, beteken nie dat dit nie geldig is nie, maar dat dit liefs op aanvaarde beleid moet berus, soos Wikipedia:Neutrale standpunt, Wikipedia:Geen oorspronklike navorsing, Wikipedia:Verifieerbaarheid, Wikipedia:Biografieë van lewende mense en Wikipedia:Wat Wikipedia nie is nie.

Dit is belangrik om te onthou dat, alhoewel 'n argument hier verskyn, dit steeds geldig kan wees wanneer daar na ondersteunende redes gekyk word. Indien 'n persoon 'n artikel vir verwydering nomineer en sê dat dit nie "interessant" is nie, maar die gegewe redes wel ook wys dat dit nie "ensiklopedies" is nie, moet die argument as geheel in ag geneem word.

Onthou ook dat hierdie blad nie 'n beleid vorm nie, maar dat beleid wel die fondasies van hierdie blad vorm.

Argumente sonder argumente

wysig

Slegs 'n stem

wysig

Voorbeeld:

Dit is nie 'n argument vir verwydering nie, maar 'n stem. Volgens Wikipedia:Bladsyverwydering is "die proses van nominasie ... nie 'n geval van 'die meerderheid wen' nie", maar "word daar altyd gepoog om konsensus te bereik deur die probleme van die betrokke artikel of beeld te bespreek". Enige bewering wat slegs uit "Hou" of "Verwyder" bestaan, behoort deur die afsluitende administrateur geïgnoreer te word. Gebruikers moet altyd probeer om oorredende redes te gee, wat strook met die beleid, om hulle nominasie tot verwydering - of die teenkanting van iemand anders se nominasie - te ondersteun.

Stem saam met nominasie/nomineerder

wysig

Voorbeelde:

Dit is belangrik om te onthou dat die nominasieproses bedoel is om bespreking uit te lok, nie stemme nie. Kommentaar wat nie veel anders doen as om die nominasie of 'n ander gebruiker se bewering te beaam nie, dra nie werklik tot 'n bespreking by nie. Deelnemers word aangemoedig om bewyse en argumente te lewer wat uit ons beleid spruit.

Duidelik onensiklopedies

wysig

Voorbeelde:

Enige iets kan as "onensiklopedies" beskryf word, maar dit is dan ook nodig om by te voeg waarom 'n artikel as ensiklopedies beskou word. Meld dus watter beleid die artikel oortree (in sulke gevalle is dit dikwels, Wikipedia:Verifieerbaarheid of Wikipedia:Geen oorspronklike navorsing).

Nie noemenswaardig nie

wysig

Dis nie genoeg om te beweer waarom 'n artikel nie noemenswaardig is nie, maar redes moet ook bygevoeg word wat verduidelik waarom 'n onderwerp nie noemenswaardig is nie.

In plaas van "nie noemenswaardig nie", kan mens eerder oorweeg om (indien van pas) te sê "geen betroubare bronne gevind wat die noemenswaardigheid kon bevestig nie", of "Die gegewe bronne is nie onafhanklik van die onderwerp nie, dus kan daar nie bevestig word of die onderwerp wel 'n artikel hier regverdig nie", of "Die gegewe bronne bied nie aansienlike dekking van die onderwerp nie". Deur sulke spesifieke redes by te voeg, bied dit ander gebruikers die kans om moontlike bronne op te spoor wat die "noemenswaardigheid" van die onderwerp bevestig.

Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar: moenie beweer dat iets wel noemenswaardig is, sonder om 'n verduidelik te gee of 'n bron aan te haal nie!

Slegs 'n verwysing na 'n beleid of riglyn

wysig

Voorbeelde:

Wanneer slegs 'n beleid of 'n riglyn aangehaal word, gee dit ander gebruikers 'n idee van die gebruiker se beredenering, maar dit verduidelik nie 'n hoe die betrokke blad 'n beleid/riglyn spesifiek oortree/in ag neem nie. Wanneer iemand daarop aandring dat 'n artikel verwyder word, is dit belangrik om te verduidelik hoekom. Dieselfde geld vir iemand wat die behoud van 'n artikel ondersteun.

Dis reeds genoem dat verwyderingsbesprekings nie 'n stemproses is nie, maar besprekings wat poog om konsensus onder gebruikers te bereik. Probeer dus om 'n gedetailleerde beredenering te verskaf: in plaas van slegs "Oorspronklike navorsing" kan dus eerder geskryf word "Oorspronklike navorsing: die artikel bevat spekulatiewe bewerings sonder verwysings na enige betroubare bronne". Sodoende kan gebruikers wat ten gunste van die behoud van die artikel is aandag bestee aan die opsporing van bronne wat die bewerings in die artikel kan bevestig.

Onthou: artikels kan dikwels verbeter word en hoef nie verwyder te word indien die spesifieke probleme geïdentifiseer en geadresseer kan word nie.

Persoonlike sienings

wysig

Ek hou daarvan

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia se gemeenskap bevat 'n wye verskeidenheid individuele en enige een onderwerp mag deur 'n gebruiker aangehang/afgekeur word. Persoonlike voorkeur is egter nie 'n geldige rede om 'n artikel te hou of te verwyder nie.

Uit ons beleid oor verifieerbaarheid:

Die belangrikste faktor in 'n artikel se toevoeging tot Wikipedia is verifieerbaarheid, nie die waarheid nie. "Verifieerbaarheid" in hierdie geval beteken dat enige leser behoort na te kan gaan dat die inhoud van Wikipedia reeds in 'n betroubare bron gepubliseer is. Redigeerders behoort 'n betroubare bron vir aanhalings of enige ander materiaal wat bevraagteken word (of bevraagteken kan word) te verskaf. Sulke materiaal wat nie na 'n betroubare bron verwys nie kan verwyder word.

Met ander woorde: 'n persoon/groep mag wel volgens 'n gebruiker/aantal gebruikers as 'n uitstekende voorbeeld in hul veld beskou word, maar as geen ander verifieerbare, betroubare bronne oor hulle geskryf het nie, kan hulle nie hier bygevoeg word nie. Indien 'n gebruiker se gunsteling liedjie/speletjie/televisieprogram werklik so wonderlik is, is dit waarskynlik dat iemand uiteindelik daaroor sal skryf, dus is dit in so 'n geval nodig om geduldig te wees.

Ek hou nie daarvan nie

wysig

Voorbeelde:

Die teenoorgestelde van "Ek hou daarvan" (sien hierbo) vind ook soms plaas. Alhoewel sommige gebruikers sekere onderwerpe afkeur, beteken dit nie dat dit outomaties vir verwydering kwalifiseer nie. Soms gaan een van bogenoemde redenasies gepaard met "onensiklopedies". Sulke redenasies benodig redes wat verduidelik watter beleid oortree word en waarom dit beteken dat die artikel vir verwydering kwalifiseer.

Dis interessant

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia se gemeenskap bevat 'n wye verskeidenheid individuele en enige een onderwerp mag deur 'n gebruiker aangehang/afgekeur word. Persoonlike belangstelling is egter nie 'n geldige rede om 'n artikel te hou of te verwyder nie.

Dis nuttig

wysig

Voorbeeld:

Wikipedia is 'n ensiklopedie: alles wat in Wikipedia verskyn is nuttig, maar nie alles wat nuttig is moet in Wikipedia verskyn nie. Daar is baie nuttige dinge wat nie in 'n ensiklopedie hoort nie en dus uitgesluit word, maar die ondersteuning/teenkanting van 'n verwyderingsnominasie is nie geldig met "dis nuttig/nie nuttig nie"-redenasie alleen nie. Dit moet ook gemeld word of die artikel enige beleid oortree al dan nie.

'n Lys van al die telefoonnommers in Johannesburg sou nuttig wees, maar dit kan nie hier ingesluit word nie, want Wikipedia is nie die witbladsye nie. 'n Artikel wat die etimologie en hedendaagse gebruik van 'n woord beskryf kan nuttig wees, maar Wikipedia is nie 'n woordeboek nie en dit word dus nie ingesluit nie. 'n Gids tot die beste restaurante in Parys kan baie nuttig wees, maar Wikipedia is nie 'n reisgids nie. Nuttigheid is sowieso 'n subjektiewe term en moet liefs in verwyderingsbesprekings vermy word, tensy dit deur 'n geldige redenasie vergesel word.

(Sien ons Tuisblad vir skakels na Wikipedia se susterprojekte: hulle bevat nuttige inligting wat nie hier tuishoort nie.)

Daar is egter gevalle waar "nuttigheid" die basis van 'n geldige redenasie kan vorm. Enige inhoud hier moet tog nuttig en informatief wees. Sommige bladsye in Wikipedia is bloot nuttige gereedskap en bevat geen ensiklopediese inhoud nie, bv. dubbelsinnigheidsbladsye, kategorieë, aansture, ens. Die nuttigheid van hierdie bladsye regverdig dus hulle insluiting by die projek.

Dit doen nie kwaad nie

wysig

Voorbeelde:

Net omdat die bestaan van 'n artikel niemand kwaad doen nie, beteken nie dat dit gehou moet word nie. Indien daar geen verifieerbare inligting omtrent die onderwerp is wat in betroubare bronne verskyn het nie, dan kan niemand nagaan of die gegewe inligting waar is nie. Sodoende kan die reputasie van die onderwerp en die projek beskadig word. Selfs al is dit waar, kan enige persoon valse inligting byvoeg, indien daar geen moontlikheid is om dit na te gaan nie.

Selfs "onskuldige" artikels wat nie strook met Wikipedia:Verifieerbaarheid en Wikipedia:Haal bronne aan nie, doen wél kwaad: so word 'n presedent gestel wat basies enige artikel 'n verskoning gee om hier te verskyn.

Dis snaaks

wysig

Voorbeeld:

Wikipedia is nie bedoel om humoristiese artikels/staaltjies te huisves nie. Artikels kan dus nie behou word bloot omdat dit snaaks is of die onderwerp wat dit dek humoristies is nie. Dit beteken nie dat humorverwante onderwerpe nie op Wikipedia tuishoort nie, slegs dat dit nie die kwalifiserende kriterium vir hul behoud is nie.

Dit lyk goed

wysig

Voorbeeld

  • Hou - Artikel het 'n goeie uitleg, goeie taal en uitstekende beelde. – EkLiefStyl

Dit is wel belangrik vir artikels om professioneel en aantreklik te lyk, maar die blote voorkoms of taalgebruik van 'n artikel is nie 'n faktor waarmee rekening gehou moet word tydens 'n verwyderingsgesprek nie.

Maklik oplosbare probleem

wysig

Swak artikel

wysig

Voorbeelde:

Daar is artikels wat swak taalgebruik of power uitleg bevat, ander artikels bied weer nie 'n goeie oorsig van die onderwerp nie. Sulke artikels kan met min moeite gewysig word om die probleem op te los: sodoende gaan die inhoud van die artikel nie verlore nie. Die tyd wat aan verwyderingsgesprekke en die betrokke administrasie gespandeer word is dikwels baie meer as die paar minute wat dit sou neem om 'n artikel op te knap.

Let wel: hierdie punt verwys na maklik oplosbare probleme. Indien 'n artikel se taalgebruik van so 'n aard is dat dit nouliks as Afrikaans kwalifiseer, of indien daar sonder sukses versoek is dat bronne bygevoeg moet word/die inhoud geverifieer moet word, ens. mag dit wel vir (soms spoedige) verwydering kwalifiseer.

Niemand werk daaraan nie

wysig

Voorbeeld:

Solank die onderwerp hier welkom is, is 'n saadjie-artikel oor die onderwerp ook hier welkom. Indien die artikel ensiklopediese inhoud bevat, wat nagevors kan word in betroubare bronne, behoort dit nie verwyder te word, maar eerder uitgebrei te word. Onthou: Wikipedia het nie 'n sperdatum nie!

Misvattings rakende noemenswaardigheid

wysig

Google-toets

wysig

Voorbeelde:

Dit kan nuttig wees om 'n soekenjin soos Google te gebruik om uit te vind hoe algemeen of bekend 'n onderwerp is, maar die aantal resultate wat 'n soektog oplewer is geen waarborg dat die onderwerp vir insluiting by Wikipedia kwalifiseer nie. Soms kan 'n tekort aan resultate aandui dat die onderwerp hoogs gespesialiseerd is en nie groot aanhang onder internetgebruikers geniet nie. So sal mens nie duisende resultate verwag vir 'n soektog na die legendariese broers wat die Slawiese nasies gestig het nie.

Lesersgetalle

wysig

Voorbeelde

Willekeurige hoeveelheid

wysig

Voorbeelde:

  • Hou - 'n Internetforum met 3000 lede / 'n plaaslike koerant met 7000 lesers / 'n dorp met 250 inwoners is noemenswaardig. – EkTel 04:56, 7 August 2006
  • Verwyder - 'n Internetforum met 3000 lede / 'n plaaslike koerant met 7000 lesers / 'n dorp met 250 inwoners is nie noemenswaardig nie. – NeeJyDoenNie 04:56, 7 Augustus 2006
  • Hou - Hierdie persoon se video het al meer as 1 miljoen kykers gehad en meer as 1000 van hulle het kommentaar gelaat - definitief noemenswaardig. YouTubeFan 04:56, 7 Augustus 2006

Noemenswaardigheid word nie bereken deur die kwantiteit van iets se lede nie, maar eerder die kwaliteit van die onderwerp se verifieerbaarheid en betroubare bronne.

Subjektiewe belangrikheid

wysig

Voorbeelde:

Baie dinge is baie bekend aan 'n sekere groep mense. 'n Plaaslike uitgewer/besigheidsman/aktivis/ens. kan selfs beroemd in hulle kontrei wees, maar dit beteken nie dat hulle noemenswaardig genoeg is vir 'n Wikipedia-artikel nie. Onthou: noemenswaardigheid = verifieerbaar in betroubare, onafhanklike bronne. Indien die enigste bronne omtrent die onderwerp uit dieselfde gemeenskap kom, is dit goeie bewys dat dit onderwerp nie belangrik genoeg is vir 'n artikel hier nie.

Insigself is hierdie nie 'n oorredende argument vir die verwydering/behoud van 'n artikel nie.

Kristalbal

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia is nie 'n kristalbal nie en gebruikers moet lief nie van een gebruik maak wanneer hulle deelneem aan 'n verwyderingsgesprek nie. Dit is moeilik om te bepaal wat mense in die teenwoordige tyd glo, uiters moeilik en onnodig om te probeer raai wat ons gebruikers in die toekoms belangrik gaan ag. Die noemenswaardigheid van 'n onderwerp hang af of 'n reeks betroubare bronne reeds aantekening van die onderwerp gemaak het, nie subjektiewe beoordelings van wat in die toekoms belangrik mag/moet wees nie.

Fokus op objektiewe bewyse, nie persoonlike vooruitsigte nie.

Noemenswaardigheid word geërf

wysig

Voorbeelde:

Die noemenswaardigheid van een of meer lede van 'n groep/klas onderwerpe is nie noodwendig van toepassing op die ander lede in dieselfde groep nie. Die noemenswaardigheid (aldan nie) van die individuele onderwerp moet bespreek word, nie die ander lede wat aan die onderwerp verwant is nie. Probeer om bewys te lewer van dekking deur betroubare, onafhanklike bronne.

Hierdie is ook van toepassing op mense: die familielede/vriende/huiswerksters van bekendes moet op eie meriete by Wikipedia toegevoeg word: die feit 'n beroemde persoon ken is nie in sigself genoeg vir insluiting nie.

Individuele meriete

wysig

Wat van artikel x?

wysig

Voorbeelde:

Die karakter van Wikipedia is van so 'n aard dat mens nie 'n argument kan baseer alleen op die bestaan/nie-bestaan van 'n ander artikel nie. Enige persoon kan immers ter eniger tyd 'n artikel oor enige iets skep.

Daar is talle artikels in die Afrikaanse Wikipedia wat tien teen een niet hier hoort nie. Daar is ook talle artikels wat hier behoort te wees, maar (nog) nie hier is nie. Deur na 'n ander, soortgelyke artikel te verwys is nie voldoende bewys vir die behoud van die artikel nie - dis selfs moontlik dat daardie artikel ook vir verwydering kwalifiseer.

Alles of niks

wysig

Voorbeelde:

Die status van artikels oor soortgelyke onderwerpe het geen invloed op 'n spesifieke artikel nie. Net omdat een laerskool so beroemd is dat genoeg onafhanklike, uitgebreide tekste daaroor bestaan, beteken dit nie dat alle laerskole 'n artikel verdien nie. Die bestaan van verifieerbare, betroubare inligting, waaruit 'n neutrale, goed aangehaalde artikel geskryf kan word, is die kriterium waarna gelet moet word.

Meta-redenering

wysig

Wikipedia moet oor alles wees

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia is 'n ensiklopedie en moet as sulks inligting uit alle bestaande kennistakke verskaf. "Alle bestaande kennistakke" is egter nie gelyk aan "alles" nie. Wikipedia is baie definitief nie veronderstel om alles te bevat nie. Sodoende word beide die integriteit en reputasie van die ensiklopedie beskerm en bly dit ook moontlik om die projek in stand te hou.

Die Afrikaanse Wikipedia is 'n versameling van Afrikaanse/Suid-Afrikaanse inligting

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia is nie die Internet nie. Baie gebruikers probeer Suid-Afrikaanse/Afrikaanse inligting by Wikipedia te voeg, in die vrees dat dit andersins verlore sal gaan. Baie van hierdie inligting is egter nie geskik vir Wikipedia nie, maar kan net so maklik elders op die Internet of by ander Wikimedia-projekte gehuisves word. Of 'n onderwerp nou Suid-Afrikaans, Russies, Oerdies of Indonesies is: daar moet steeds betroubare, onafhanklike, uitgebreide dekking daaroor bestaan.

Moenie die inligting of die moeite verloor nie

wysig

Voorbeelde:

Dit is jammer dat sommige gebruikers moeite bestee aan die skryf/instandhouding van artikels wat nie strook met Wikipedia se beleid en riglyne nie. Baie gebruikers het al moes toekyk hoe artikels waaraan hulle tyd en energie bestee het, verwyder word - daar is ook geen twyfel dat dit ontmoedigend is vir sulke hardwerkende gebruikers nie. Die hoeveelheid tyd en moeite agter 'n artikel verskoon 'n artikel egter nie van die beleid en riglyne hier nie. In sommige gevalle kan die betrokke inligting met 'n ander artikel versmelt word of by ander internetprojekte gevoeg word.

Eerder hier as daar

wysig

Voorbeeld

Onensiklopediese materiaal behoort nie in enige artikel nie. Inligting wat as "trivia" of "in popkultuur" gemerk hoort moontlik nie in 'n hoof- óf subartikel nie. Onaangehaalde en nie-belangrike inligting hoort definitief nie in enige van die twee nie. Sogenaamde "trivia" moet vermy word, siende dat Wikipedia nie 'n versameling van losweg-verwante inligting is nie.

Dis slegs 'n riglyn / opstel!

wysig

Voorbeelde:

Wikipedia is nie 'n stelsel van wette nie. 'n Verwyderingsproses is 'n bespreking, nie 'n stemmery nie en gebruikers word uitgenooi om hulle menings te gee. Somtyds vind 'n gebruiker 'n bestaande blad wat hulle redenasie reeds goed weergee en, eerder om as die wiel opnuut uit te vind, skakel hulle daarheen, met 'n verduideliking van hoekom dit op 'n betrokke artikel van toepassing is.

Wanneer 'n gebruiker dus na 'n opstel/riglyn skakel, bedoel hulle nie noodwendig "Wikipedia:XYZ sê ons moet dit doen nie", maar moontlik "Ek dink ons moet dit doen, Wikipedia:XYZ verduidelik hoekom".

Meeste opstelle is op bestaande riglyne en beleid gebaseer, dus kan dit misleidend wees om hulle as "slegs 'n opstel" te bestempel. Die oorspronklike outeur(s) mag ook beledig voel. 'n Gebruiker kan dus eerder verduidelik waarom hy glo 'n sekere opinie/opstel nie in ag geneem moet word nie.

Argumente teen/vir 'n gebruiker

wysig

Voorbeelde:

'n Verwyderingsgesprek is 'n gesprek oor die betrokke artikel. Die debat handel nie oor die outeur(s) van die artikel nie en dit is nouliks nodig om enigsins na hierdie persone te verwys. Die artikel word op eie meriete geoordeel. Selfs getroue, gerespekteerde gebruikers skep soms artikels wat ander voel eerder verwyder moet word en soms skep splinternuwe gebruikers baie goeie artikels.

Dit is geensins 'n belediging indien wysigings wat in goedertrou aangebring is deur die meerderheid afgekeur word nie - kommentaar rakende 'n artikel moet nooit teen die outeur gemik wees nie.

Dit is wel moontlik dat 'n gebruiker die ensiklopedie probeer omvergooi deur die hele tyd gemorsartikels te skep of goeie artikels vir verwydering te nomineer. Daar sal na so 'n gebruiker se gedrag gekyk word en hy/sy mag uiteindelik tydelik geblokkeer of permanent verban word.

Herhaalde nominasies

wysig

Voorbeelde:

Indien 'n artikel reeds voorheen vir verwydering genomineer is, sal sommige gebruikers moontlik voorstel dat dit gehou word, siende dat dit reeds 'n verwyderingsnominasie oorleef het en geen rede is om dit opnuut te nomineer nie. In sommige gevalle is dit 'n goeie argument, in ander gevalle is dit 'n slegte argument. Soms is 'n artikel nie verwyder nie, ten spyte van die feit dat die gegewe redes vir verwydering geldig was.

Wanneer 'n artikel vir die lekker genomineer word, dan reageer gebruikers korrek wanneer hulle die nominasie teenstaan. In sulke gevalle mag die nomineerder daaraan skuldig bevind word dat hy Wikipedia ontwrig.

Dit mag ook moontlik wees dat 'n artikel op voorwaarde behou is, m.a.w. omdat 'n gebruiker belowe het om aandag aan die probleme te skenk, maar dat dit na 'n tydperk steeds nie verbeter is nie.

Sien ook

wysig